Úvod GNU/Linux Software Ke stažení Odkazy

Vaše IP: 52.3.228.47
Počet návštěv: 1507801
Hledání příkazů operačního systému Linux podle syntaxe nebo popisu.

Nastavení vzhledu stránek
Dark
Silver
Green
Grey

Radek Tříška

E-mail a Jabber :
radek(at)fastlinux(dot)eu
mseed@njs.netlab.cz

Sekce V.I.P. uživatelů


Poznámky z instalace Gentoo jako virtualizačního serveru I.

Stručný bodový popis instalace Gentoo Linuxu jako serveru pro KVM virtualizace. Základní idea je soběstačné minimalistické prostředí určené pro virtualizaci několika Windows/Linux systémů. RAID 1 je řešen hardwarově. Díky modulárnosti GNU/Linuxu je možné takový server sestavit mnoha způsoby a dá se dále vylepšovat. K instalaci potřebujeme připojení k internetu. Pro ovládání KVM je použit qemu-kvm + několik bash scriptů.

Oficiální instalační příručka Gentoo Linuxu: http://www.gentoo.org/doc/cs/handbook/index.xml

Boot z Gentoo CD.

Stáhneme ISO image Gentoo Linuxu.

links iso download

Vypálíme obraz na CD a nabootujeme.

Rozdělění HDD.

[root@machine]# cfdisk

cfdisk

Vytvoření souborových systémů.

[root@machine]# mkfs.ext2 /dev/sda1
[root@machine]# mkfs.ext3 /dev/sda2
[root@machine]# mkfs.ext3 /dev/sda3
[root@machine]# mkswap /dev/sda4

Aktivace swap oddílu.

[root@machine]# swapon /dev/hda2

Připojení souborových systémů

[root@machine]# mount /dev/sda2 /mnt/gentoo
[root@machine]# mkdir /mnt/gentoo/boot
[root@machine]# mount /dev/sda1 /mnt/gentoo/boot
[root@machine]# mkdir /mnt/gentoo/home
[root@machine]# mount /dev/sda3 /mnt/gentoo/home

Stažení stage archivu z Internetu.

[root@machine]# cd /mnt/gentoo
[root@machine]# links2 http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml

links stage download

Rozbalení stage archivu.

[root@machine]# tar xvjpf stage3-*.tar.bz2

Stažení Portage snapshotu.

[root@machine]# links2 http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml

links portage download

Rozbalení Portage snapshotu.

[root@machine]# tar xvjf /mnt/gentoo/portage-latest.tar.bz2 -C /mnt/gentoo/usr

Nastavení voleb pro kompilace.

Přehled doporučených nastavení pro procesory Intel a AMD najdeme na Gentoo wiki.
Intel: http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Safe_Cflags/Intel
AMD: http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Safe_Cflags/AMD

[root@machine]# nano -w /mnt/gentoo/etc/make.conf
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
CFLAGS="-march=core2 -msse4 -mcx16 -msahf -O2 -pipe"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
MAKEOPTS="-j9"

Chroot

Volba mirrorů

[root@machine]# mirrorselect -i -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf
[root@machine]# mirrorselect -i -r -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf

Kopírování nastavení DNS

[root@machine]#cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf

Připojení souborových systémů /proc a /dev.

[root@machine]# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
[root@machine]# mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev

Vstup do nového prostředí.

[root@machine]# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
[root@machine]# env-update
[root@machine]# source /etc/profile
[root@machine]# export PS1="(chroot) $PS1"

Aktualizace stromu Portage.

[root@machine]# emerge --sync

Editace /etc/locale.gen

[root@machine]# nano -w /etc/locale.gen
en_US ISO-8859-1
en_US.UTF-8 UTF-8
cs_CZ ISO-8859-2
cs_CZ.UTF-8 UTF-8
[root@machine]# locale-gen

Časové pásmo.

[root@machine]# cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime

Instalace zdrojových kódů jádra.

[root@machine]# USE="-doc symlink" emerge gentoo-sources

Kompilace jádra - genkernel

[root@machine]# emerge genkernel
[root@machine]# genkernel all

Místo použití genkernelu je možné jádro nastavit a zkompilovat ručně.

Nastavení /etc/fstab

[root@machine]# nano -w /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# noatime turns off atimes for increased performance (atimes normally aren't
# needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
# efficiency). It's safe to drop the noatime options if you want and to
# switch between notail / tail freely.
#
# The root filesystem should have a pass number of either 0 or 1.
# All other filesystems should have a pass number of 0 or greater than 1.
#
# See the manpage fstab(5) for more information.
#

#              

# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
/dev/sda1    /boot    ext2    auto,noatime  1 2
/dev/sda2    /    ext3    noatime   0 1
/dev/sda3    /home    ext3    noatime   0 1
/dev/sda4    none    swap    sw   0 0
/dev/cdrom   /mnt/cdrom auto    noauto,ro  0 0
#/dev/fd0    /mnt/floppy auto    noauto   0 0

# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
# use almost no memory if not populated with files)
shm     /dev/shm  tmpfs    nodev,nosuid,noexec 0 0

Nastavení názvu serveru.

[root@machine]# nano -w /etc/conf.d/hostname
HOSTNAME="kvm"

Natavení sítě.

[root@machine]# nano -w /etc/conf.d/net
dns_domain_lo="mojedomena"
config_eth0=( "192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 brd 192.168.0.255" )
routes_eth0=( "default gw 192.168.1.100" )

Soubor /etc/hosts

[root@machine]# nano -w /etc/hosts
127.0.0.1   kvm.mojedomena kvm localhost

Nastavení hesla pro roota.

[root@machine]# passwd

Úprava /etc/conf.d/keymaps

[root@machine]# nano -w /etc/conf.d/keymaps
KEYMAP="us cz"

Úprava /etc/conf.d/clock

[root@machine]# nano -w /etc/conf.d/clock
CLOCK="local"
TIMEZONE="Europe/Prague"

SYSLOG

[root@machine]# emerge syslog-ng app-admin/logrotate
[root@machine]# rc-update add syslog-ng default

CRON

[root@machine]# emerge vixie-cron
[root@machine]# rc-update add vixie-cron default

Instalace dhcpcd.

[root@machine]# emerge dhcpcd

Instalace GRUBU

[root@machine]# emerge grub
[root@machine]# nano -w /boot/grub/grub.conf
default 0
timeout 5

title Gentoo Linux 2.6.34 (genkernel)
root (hd0,0)
kernel /boot/kernel-genkernel-x86_64-2.6.34-gentoo root=/dev/ram0 real_root=/dev/sda2
initrd /boot/initramfs-genkernel-x86_64-2.6.34-gentoo
[root@machine]# grub

Instalace grubu do MBR.

grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
grub> quit

!REBOOT systému!

Aktualizace systému.

[root@machine]# emerge --sync && emerge -DNu world && revdep-rebuild

Doinstalace dalších služeb a programů dle vlastního výběru.

[root@machine]# emerge openssh ntpdate iptables vim eix

Tímto je připraven základní systém. V dalším díle si doinstalujeme a nastavíme celý KVM ekosystém.


Poznámky z instalace Gentoo jako virtualizačního serveru II. - KVM

| Verze projektu: 1.52 | © 2000 - 2011 | Historie |