Úvod GNU/Linux Software Ke stažení Odkazy

Vaše IP: 18.207.106.142
Počet návštěv: 1508194
Hledání příkazů operačního systému Linux podle syntaxe nebo popisu.

Nastavení vzhledu stránek
Dark
Silver
Green
Grey

Radek Tříška

E-mail a Jabber :
radek(at)fastlinux(dot)eu
mseed@njs.netlab.cz

Sekce V.I.P. uživatelů


Music Player Daemon (MPD)


Obsah:

Úvod | Instalace | Konfigurace | Spuštění | Databáze skladeb | Poznámky | Klientské aplikace |

Úvod

MPD je démon určený pro přehrávání hudby. Funguje tak, že nadefinujeme adresář s uloženou hudbou, mpd sestaví databázi skladeb a umožní je přehrávat. Umožňuje vzdálený přístup pro přehrávání hudby (MP3, Ogg, FLAC, AAC, Mod, Wav), playlisty . MPD neobsahuje klientské aplikace pro přehrávání, ale můžeme si vybrat z mnoha dostupných aplikací na internetu(repozitáři). MPD je navržen jako klient/server aplikace, tím získáváme mnoho výhod, například možnost přehrát muziku i po odhlášení ze systému, bezproblémové kombinování více klientských programů, vzdálené ovládání MPD démona, možnost pouštět muziku na jiném počítači v síti, nenáročnost na systémové zdroje, ...

MPD je velice pohodlné, když chcete pracovat s celou uloženou hudební sbírkou. Naopak není příliš pohodlné při jednorázovém spouštění jednotlivých různě uložených hudebních souborů nebo audio cd, na to se lépe hodí klasické přehrávače typu xmms, nebo vytvoření vlastních podpůrných skriptů.

Více informací o MPD lze získat například na adrese http://mpd.wikia.com/.

Postup zprovoznění MPD krok po kroku.

1. Nainstalovat MPD démona
2. Nakonfigurovat MPD démona
3. Spustit MPD démona
4. Vytvořit databázi hudby
5. Nainstalovat klientský přehrávač
6. Používat MPD

zpět na obsah


Instalace:

Instalaci doporučuji z repozitáře vaší distribuce linuxu. V gentoo linuxu instaluji MPD pomocí:

# emerge mpd

Instalace z repozitáře by měla provést většinu potřebných úkonů, jako je vytvoření uživatelského účtu (mpd) pro lepší zabezpečení aplikace, vytvoření potřebných souborů ve filesystému a jejich oprávnění.

zpět na obsah


Konfigurace:

Nastavení mpd démona se provádí editací konfiguračního souboru. Jelikož mpd umožňuje globální (pro všechny uživatele) i lokální (pro jednoho uživatele) nastavení, můžeme si vybrat jak budeme chtít mpd používat.

Konfigurační soubor se hledá nejdříve v ~/.mpdconf a když není tak v /etc/mpd.conf

Příklad kompletního konfiguračního souboru:

# A default Gentoo configuration file for MPD
# See the mpd.conf man page for a more detailed description of each parameter.


# Files and directories #######################################################
#
# This setting controls the top directory which MPD will search to discover the
# available audio files and add them to the daemon's online database. This 
# setting defaults to the XDG directory, otherwise the music directory will be
# be disabled and audio files will only be accepted over ipc socket (using
# file:// protocol) or streaming files over an accepted protocol.
#
music_directory			"/home/data/MUSIC"
#
# This setting sets the MPD internal playlist directory. The purpose of this
# directory is storage for playlists created by MPD. The server will use 
# playlist files not created by the server but only if they are in the MPD
# format. This setting defaults to playlist saving being disabled.
#
playlist_directory		"/var/lib/mpd/playlists"
#
# This setting sets the location of the MPD database. This file is used to
# load the database at server start up and store the database while the 
# server is not up. This setting defaults to disabled which will allow
# MPD to accept files over ipc socket (using file:// protocol) or streaming
# files over an accepted protocol.
#
db_file				"/var/lib/mpd/database"
# 
# These settings are the locations for the daemon log files for the daemon.
# These logs are great for troubleshooting, depending on your log_level
# settings.
#
# The special value "syslog" makes MPD use the local syslog daemon. This
# setting defaults to logging to syslog, otherwise logging is disabled.
#
log_file			"/var/log/mpd/mpd.log"
#
# This setting sets the location of the file which stores the process ID
# for use of mpd --kill and some init scripts. This setting is disabled by
# default and the pid file will not be stored.
#
pid_file			"/var/run/mpd/mpd.pid"
#
# This setting sets the location of the file which contains information about
# most variables to get MPD back into the same general shape it was in before
# it was brought down. This setting is disabled by default and the server 
# state will be reset on server start up.
#
state_file			"/var/lib/mpd/state"
#
###############################################################################


# General music daemon options ################################################
#
# This setting specifies the user that MPD will run as. MPD should never run as
# root and you may use this setting to make MPD change its user ID after
# initialization. This setting is disabled by default and MPD is run as the
# current user.
#
user				"mpd"
#
# This setting sets the address for the daemon to listen on. Careful attention
# should be paid if this is assigned to anything other then the default, any.
# This setting can deny access to control of the daemon.
#
# For network
bind_to_address			"localhost"
#
# And for Unix Socket
bind_to_address			"/var/lib/mpd/socket"
#
# This setting is the TCP port that is desired for the daemon to get assigned
# to.
#
#port				"6600"
#
# This setting controls the type of information which is logged. Available 
# setting arguments are "default", "secure" or "verbose". The "verbose" setting
# argument is recommended for troubleshooting, though can quickly stretch
# available resources on limited hardware storage.
#
#log_level			"default"
#
# If you have a problem with your MP3s ending abruptly it is recommended that 
# you set this argument to "no" to attempt to fix the problem. If this solves
# the problem, it is highly recommended to fix the MP3 files with vbrfix
# (available from ), at which
# point gapless MP3 playback can be enabled.
#
#gapless_mp3_playback			"yes"
#
# This setting enables MPD to create playlists in a format usable by other
# music players.
#
#save_absolute_paths_in_playlists	"no"
#
# This setting defines a list of tag types that will be extracted during the 
# audio file discovery process. Optionally, 'comment' can be added to this
# list.
#
#metadata_to_use	"artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
#
###############################################################################


# Symbolic link behavior ######################################################
#
# If this setting is set to "yes", MPD will discover audio files by following 
# symbolic links outside of the configured music_directory.
#
#follow_outside_symlinks	"yes"
#
# If this setting is set to "yes", MPD will discover audio files by following
# symbolic links inside of the configured music_directory.
#
#follow_inside_symlinks		"yes"
#
###############################################################################


# Zeroconf / Avahi Service Discovery ##########################################
#
# If this setting is set to "yes", service information will be published with
# Zeroconf / Avahi.
#
#zeroconf_enabled		"yes"
#
# The argument to this setting will be the Zeroconf / Avahi unique name for
# this MPD server on the network.
#
#zeroconf_name			"Music Player"
#
###############################################################################


# Permissions #################################################################
#
# If this setting is set, MPD will require password authorization. The password
# can setting can be specified multiple times for different password profiles.
#
#password            "password@read,add,control,admin"
#
# This setting specifies the permissions a user has who has not yet logged in. 
#
#default_permissions       "read,add,control,admin"
#
###############################################################################


# Input #######################################################################
#

input {
    plugin "curl"
#    proxy "proxy.isp.com:8080"
#    proxy_user "user"
#    proxy_password "password"
}

#
###############################################################################

# Audio Output ################################################################
#
# MPD supports various audio output types, as well as playing through multiple 
# audio outputs at the same time, through multiple audio_output settings 
# blocks. Setting this block is optional, though the server will only attempt
# autodetection for one sound card.
#
# See for examples of 
# other audio outputs.
#
# An example of an ALSA output:
#
#audio_output {
#	type		"alsa"
#	name		"My ALSA Device"
#	device		"hw:0,0"	# optional
#	format		"44100:16:2"	# optional
#	mixer_device	"default"	# optional
#	mixer_control	"PCM"		# optional
#	mixer_index	"0"		# optional
#}
#
# An example of an OSS output:
#
#audio_output {
#	type		"oss"
#	name		"My OSS Device"
#	device		"/dev/dsp"	# optional
#	format		"44100:16:2"	# optional
#	mixer_device	"/dev/mixer"	# optional
#	mixer_control	"PCM"		# optional
#}
#
# An example of a shout output (for streaming to Icecast):
#
#audio_output {
#	type		"shout"
#	encoding	"ogg"			# optional
#	name		"My Shout Stream"
#	host		"localhost"
#	port		"8000"
#	mount		"/mpd.ogg"
#	password	"hackme"
#	quality		"5.0"
#	bitrate		"128"
#	format		"44100:16:1"
#	protocol	"icecast2"		# optional
#	user		"source"		# optional
#	description	"My Stream Description"	# optional
#	genre		"jazz"			# optional
#	public		"no"			# optional
#	timeout		"2"			# optional
#}
#
# An example of a httpd output (built-in HTTP streaming server):
#
#audio_output {
#	type		"httpd"
#	name		"My HTTP Stream"
#	encoder		"vorbis"		# optional, vorbis or lame
#	port		"8000"
#	quality		"5.0"			# do not define if bitrate is defined
#	bitrate		"128"			# do not define if quality is defined
#	format		"44100:16:1"
#}
#
# An example of a pulseaudio output (streaming to a remote pulseaudio server)
#
#audio_output {
#	type		"pulse"
#	name		"My Pulse Output"
#	server		"remote_server"		# optional
#	sink		"remote_server_sink"	# optional
#}
#
## Example "pipe" output:
#
#audio_output {
#	type		"pipe"
#	name		"my pipe"
#	command		"aplay -f cd 2>/dev/null"
## Or if you're want to use AudioCompress
#	command		"AudioCompress -m | aplay -f cd 2>/dev/null"
## Or to send raw PCM stream through PCM:
#	command		"nc example.org 8765"
#	format		"44100:16:2"
#}
#
## An example of a null output (for no audio output):
#
#audio_output {
#	type		"null"
#	name		"My Null Output"
#}
#
# This setting will change all decoded audio to be converted to the specified
# format before being passed to the audio outputs. By default, this setting is
# disabled.
#
#audio_output_format		"44100:16:2"
#
# If MPD has been compiled with libsamplerate support, this setting specifies 
# the sample rate converter to use. Possible values can be found in the 
# mpd.conf man page or the libsamplerate documentation. By default, this is
# setting is disabled.
#
#samplerate_converter		"Fastest Sinc Interpolator"
#
###############################################################################


# Volume control mixer ########################################################
#
# These are the global volume control settings. By default, this setting will
# be detected to the available audio output device, with preference going to 
# hardware mixing. Hardware and software mixers for individual audio_output
# sections cannot yet be mixed.
#
# An example for controlling an ALSA, OSS or Pulseaudio mixer; If this
# setting is used other sound applications will be affected by the volume
# being controlled by MPD.
#
#mixer_type			"hardware"
#
# An example for controlling all mixers through software. This will control
# all controls, even if the mixer is not supported by the device and will not
# affect any other sound producing applications.
#
#mixer_type			"software"
#
# This example will not allow MPD to touch the mixer at all and will disable
# all volume controls.
#
#mixer_type			"disabled"
#
###############################################################################


# Normalization automatic volume adjustments ##################################
#
# This setting specifies the type of ReplayGain to use. This setting can have
# the argument "album" or "track". See for more
# details. This setting is disabled by default.
#
#replaygain			"album"
#
# This setting sets the pre-amp used for files that have ReplayGain tags. By
# default this setting is disabled.
#
#replaygain_preamp		"0"
#
# This setting enables on-the-fly normalization volume adjustment. This will
# result in the volume of all playing audio to be adjusted so the output has 
# equal "loudness". This setting is disabled by default.
#
#volume_normalization		"no"
#
###############################################################################


# MPD Internal Buffering ######################################################
#
# This setting adjusts the size of internal decoded audio buffering. Changing
# this may have undesired effects. Don't change this if you don't know what you
# are doing.
#
#audio_buffer_size		"2048"
#
# This setting controls the percentage of the buffer which is filled before 
# beginning to play. Increasing this reduces the chance of audio file skipping, 
# at the cost of increased time prior to audio playback.
#
#buffer_before_play		"10%"
#
###############################################################################


# Resource Limitations ########################################################
#
# These settings are various limitations to prevent MPD from using too many
# resources. Generally, these settings should be minimized to prevent security
# risks, depending on the operating resources.
#
#connection_timeout		"60"
#max_connections		"10"
#max_playlist_length		"16384"
#max_command_list_size		"2048"
#max_output_buffer_size		"8192"
#
###############################################################################


# Character Encoding ##########################################################
#
# If file or directory names do not display correctly for your locale then you 
# may need to modify this setting. After modification of this setting mpd 
# --create-db must be run to change the database.
#
filesystem_charset "UTF-8"
#
# This setting controls the encoding that ID3v1 tags should be converted from.
#
#id3v1_encoding			"ISO-8859-1"
#
###############################################################################

Globální nastavení:

Jestliže chceme mít nastavení mpd pro všechny uživatele stejné, stačí editovat konfigurační soubor /etc/mpd.conf, který se automaticky vytvoří po instalaci ve výchozím nastavením.

/etc/mpd.conf

Vyžadované soubory a adresáře musí existovat a musí k nim být přístup!

# Vyžadované soubory a adresáře
music_directory		"/home/data/MUSIC"		#adresář s uloženou muzikou
playlist_directory	"/var/lib/mpd/playlists"	#adresář pro ukládání playlistu
db_file			"/var/lib/mpd/database"		#umístění databáze MPD
log_file		"/var/log/mpd/mpd.log"		#soubor pro ukládání logů
error_file		"/var/log/mpd/mpd.error.log"	#soubor pro ukládání chyb

Volitelné soubory, nejsou striktně vyžadovány.

pid_file		"/var/run/mpd/mpd.pid" #soubor s uloženým process ID
state_file		"/var/lib/mpd/state" #soubor pro ukládáni aktuálního stavu

Další časté možnosti nastavení.

user "mpd"			#uživatelský účet pod kterým mpd poběží
filesystem_charset "UTF-8"	#nastavení kódování souborů
bind_to_address "localhost"	#adresa na které démon naslouchá (síť)
bind_to_address "/var/lib/mpd/socket"	#adresa na které démon naslouchá (socket)
port "6600"			#port na kterém mpd naslouchá

Nastavení je více, proto doporučuji prostudovat výchozí konfigurační soubor.


Nastavení pro uživatele

Jestliže chceme mít jedinečná nastavení MPD démona pro různé uživatele, nakonfigurujeme mpd v domovském adresáři příslušného uživatele.

Příklad jednoduchého nastavení pro uživatele:

~/.mpdconf

port			"6600"			#port na kterém mpd naslouchá
music_directory     "~/music"		#adresář s uloženou muzikou
playlist_directory   "~/.mpd/playlists"	#adresář pro ukládání playlistů
db_file         "~/.mpd/mpd.db"		#umístění databáze MPD
log_file        "~/.mpd/mpd.log"	#soubor pro ukládání logu
error_file       "~/.mpd/mpd.error"	#soubor pro ukládání chyb

Adresáře a soubory musí exisovat! (mkdir -p ~/.mpd/playlists, ....)

zpět na obsah


Spuštění:

Démona můžeme spustit jednoduchým zadáním příkazu mpd pod běžným uživatelem.

# mpd

Nebo můžeme spustit službu MPD démona (gentoo):

# /etc/init.d/mpd start

Automatické spouštění MPD po startu systému (gentoo):

# eselect rc add mpd default

zpět na obsah


Vytvoření (aktualizace) databáze skladeb:

# mpd --create-db

zpět na obsah


Poznánky

Nastavení více adresářů s hudbou:

Mpd neumožňuje zadat do konfiguračního souboru více adresářů s hudbou. Tento problém lze velice jednoduše vyřešit pomocí symbolických odkazů.

Například:

# ln -s /mnt/music/mp3 /home/mp3

Equalizer pro mpd:

MPD neobsahuje equalizer, ale tuto funkcionalitu lze nahradit například pomocí JackEQ, JAMin.

Jiné řešení je použití Icecast jako audio výstup a spustit audio stream v jakémkoliv přehrávači podporující equalizer.

Asi nejlepší volba, jestliže nechceme spouštět jack démona je použití pluginu Alsaequal.

Ovládání MPD z jiného počítače:

MPD lze nastavit aby poslouchalo příkazy z jiného počítače než na kterém běží. Toto se můze hodit v případě, že chceme poslouchat muziku a zároveň ovládat MPD na jiném pořítači než máme nainstalován MPD.

V nastavení MPD serveru zadáme adresu vzdáleného stroje, ze kterého chceme MPD ovládat.

bind_to_address         "192.168.0.1"

Dále můžeme nastavit možnost ovládání hlasitosti z klientské aplikace.

mixer_type           "alsa"
mixer_device          "default"
mixer_control          "PCM"

Další FAQ lze najít na adrese http://mpd.wikia.com/wiki/FAQ.

zpět na obsah


Klientské aplikace pro ovládání MPD démona

MPC

MPC je jednoduchý klient, který se ovládá z příkazové řádky.

Domovská stránka: http://www.musicpd.org

Instalace (Gentoo linux):

# emerge mpc

Základní ovládání:

# mpc - zobrazí stav MPD
# mpc play - spustí přehrávání
# mpc stop - zastaví přehrávání
# mpc pause - pozastaví přehrávání
# mpc toggle - pozastaví/spustí přehrávání
# mpc prev - přejde na předchozí skladbu
# mpc next - přejde na následující skladbu
# mpc playlist - zobrazí současný playlist
# mpc add - přidá soubor do playlistu
# mpc ls - přidá adresář i s podadresáři do playlistu
# mpc load - nahraje playlist ze souboru
# mpc save - uloží playlist do souboru
# mpc clear - vymaže současný playlist
# mpc volume 100 - nastaví hlasitost (0-100)

Více informací lze získat například pomocí příkazu:

# man mpc

Použití: mpc [argument]...
mpc version: 0.15

mpc               Displays status
mpc add          Add a song to the current playlist
mpc crop             Remove all but the currently playing song
mpc del        Remove a song from the current playlist
mpc play []      Start playing at (default: 1)
mpc next             Play the next song in the current playlist
mpc prev             Play the previous song in the current playlist
mpc pause            Pauses the currently playing song
mpc toggle            Toggles Play/Pause, plays if stopped
mpc stop             Stop the currently playing playlists
mpc seek [+-][HH:MM:SS]|<0-100>% Seeks to the specified position
mpc clear            Clear the current playlist
mpc outputs           Show the current outputs
mpc enable       Enable a output
mpc disable      Disable a output
mpc shuffle           Shuffle the current playlist
mpc move        Move song in playlist
mpc playlist           Print the current playlist
mpc listall []       List all songs in the music dir
mpc ls []       List the contents of 
mpc lsplaylists         Lists currently available playlists
mpc load          Load as a playlist
mpc save          Saves a playlist as 
mpc rm           Removes a playlist
mpc volume [+-]       Sets volume to or adjusts by [+-]
mpc repeat        Toggle repeat mode, or specify state
mpc random        Toggle random mode, or specify state
mpc search     Search for a song
mpc find      Find a song (exact match)
mpc list [ ] Show all tags of 
mpc crossfade []    Set and display crossfade settings
mpc update []       Scans music directory for updates
mpc stats            Displays statistics about MPD
mpc version           Reports version of MPD

ncmpc

Jednoduchý konzolový mpd klient.

Domovská stránka: http://mpd.wikia.com/wiki/Client:Ncmpc

Instalace (gentoo):

# emerge ncmpc

ncmpc

Sonata

Sonata je pěkný grafický MPD klient napsaný v pythonu a GTK.

Domovská stránka: http://sonata.berlios.de/

Instalace (gentoo):

# emerge sonata

Sonata

Klientských aplikací existuje velké množství, pěkný seznam můžeme najít například na adrese http://mpd.wikia.com/wiki/Clients

zpět na obsah

| Verze projektu: 1.52 | © 2000 - 2011 | Historie |