Úvod GNU/Linux Software Ke stažení Odkazy

Vaše IP: 52.3.228.47
Počet návštěv: 1507791
Hledání příkazů operačního systému Linux podle syntaxe nebo popisu.

Nastavení vzhledu stránek
Dark
Silver
Green
Grey

Radek Tříška

E-mail a Jabber :
radek(at)fastlinux(dot)eu
mseed@njs.netlab.cz

Sekce V.I.P. uživatelů


awesome 3.3 - window manager


Obsah:

Úvod | Instalace | Defaultní konfigurace | Upravená konfigurace | Spouštění awesome | Automatické spouštění aplikací po startu awesome

Přehled úprav konfiguračních souborů:

Téma vzhledu | Nastavení defaultního editoru a terminálu | Modkey | Layouty | Plovoucí okna aplikací (floatapps) | Tagy aplikací (apptags) | Dekorace oken | Tagy (Plochy) | Wibox (Panel a Menu) | Zkratky (Keyboard/mouse bindings) | Hooks

Ovládání:

Ovládání a klávesové zkratky

Upravené konfigurační soubory ke stažení:

Awesome 3.4.1 - awesome_conf_3.4.1.tar.bz2
Awesome 3.4-rcX - awesome_conf_34rcX.tar.bz2
Awesome 3.4-rc2 - awesome_conf_34rc2.tar.bz2
Awesome 3.4-rc1 - awesome_conf_34rc1.tar.bz2
Awesome 3.3 - awesome_conf_33.tar.bz2
Awesome 3.2.1 - awesome_conf_321.tar.bz2
Awesome 3.2 - awesome_conf_32.tar.bz2
Awesome 3.1 - awesome_conf_31.tar.bz2

Novější budou už jen v sekci Downloads.


Úvod

awesome je vysoce konfigurovatelný window manager pro X. Využívá dlaždicový (tiled) i plovoucí (floating) systém správy oken. Je velice malý, rychlý, rozšiřitelný a dostupný pod licencí GNU GPLv2. Konfigurace se provádí pomocí jazyka LUA, se kterým je program svázán. Konfigurace je složitější a né každému bude vyhovovat, proto zde zveřejním mojí funkční konfiguraci i s popisem a ovládáním.

I přes složitější konfiguraci je awesome výbornou volbou hlavního window manageru. Spojuje výhody tiled i floating window managerů a je výborně přizpůsobitelný podle individuálních požadavků. Aktivita vývojářů je také dobrá a mnoho informací se dá získat například na následujících adresách.

Domovská stránka: http://awesome.naquadah.org
WIKI: http://awesome.naquadah.org/wiki/
IRC: server: irc://irc.oftc.net:6667 kanál #awesome
Git: http://git.naquadah.org/?p=awesome.git;a=summary

Pro představu přikládám několik screenshotů.

Screenshoty z verze 3.2 (IBM R61, rozlišení 1680*1050, Gentoo Linux):

awesome awesome awesome

Screenshoty z verze 3.4.1 (IBM R61, rozlišení 1680*1050, Gentoo Linux):

awesome 3.4.1 awesome 3.4.1 awesome 3.4.1 awesome 3.4.1

Obrázek ze stránek http://awesome.naquadah.org ukazuje, že ani použití více monitorů není s awesome problém.

awesome 4 monitory

zpět na obsah


Instalace:

Instalace byla na Gentoo velice snadná, stačilo odmaskovat potřebné balíky a instalovat. Nepoužívám přídavné knihovny typu wicked, nejsou defaultně v portage.

# emerge awesome

zpět na obsah


Defaultní konfigurace:

Konfigurace awesome se provádí editací konfiguračních souborů. Syntaxe je napsaná v jazyce LUA. Defaultní konfigurační soubor se jmenuje rc.lua a najdeme ho po instalaci v adresáři /etc/xdg/awesome/.

Detailním popisem nastavení se nebudu zabývat, protože je množství nastavení nekonečné, díky možnosti doprogramovat si cokoliv. Pro vaše vlastní nastavení si zkopírujte soubor /etc/xdg/awesome/rc.lua do ~/.config/awesome/rc.lua a můžete začít experimentovat.

Upravený konfigurační soubor může vypadat například takto:

-------------------------------------------------------------------------------------
--  awesome 3.3 configuration file by fastlinux.eu      --
-------------------------------------------------------------------------------------

-- Standard awesome library
require("awful")
-- Theme handling library
require("beautiful")
-- Notification library
require("naughty")

-- {{{ Variable definitions
-- Themes define colours, icons, and wallpapers
-- The default is a dark theme
-- theme_path = "/usr/share/awesome/themes/default/theme.lua"
-- Uncommment this for a lighter theme
-- theme_path = "/usr/share/awesome/themes/sky/theme.lua"
theme_path = os.getenv("HOME") .. "/.config/awesome/themes/mseed/theme.lua"

-- Actually load theme
beautiful.init(theme_path)

-- This is used later as the default terminal and editor to run.
terminal = "xterm -bg black -fg white -fa terminus -fs 11"
editor = "vim" or os.getenv("EDITOR")
editor_cmd = terminal .. " -e " .. editor

-- Default modkey.
-- Usually, Mod4 is the key with a logo between Control and Alt.
-- If you do not like this or do not have such a key,
-- I suggest you to remap Mod4 to another key using xmodmap or other tools.
-- However, you can use another modifier like Mod1, but it may interact with others.
modkey = "Mod4"

-- Table of layouts to cover with awful.layout.inc, order matters.
layouts =
{
  awful.layout.suit.tile,
  awful.layout.suit.tile.left,
  awful.layout.suit.tile.bottom,
  awful.layout.suit.tile.top,
  awful.layout.suit.fair,
  awful.layout.suit.fair.horizontal,
  awful.layout.suit.max,
  --awful.layout.suit.max.fullscreen,
  --awful.layout.suit.magnifier,
  awful.layout.suit.floating
}

-- Table of clients that should be set floating. The index may be either
-- the application class or instance. The instance is useful when running
-- a console app in a terminal like (Music on Console)
--  xterm -name mocp -e mocp
floatapps =
{
  -- by class
	["MPlayer"] = true,
	["Smlayer"] = true,
	["gimp"] = true,
	["Gajim.py"] = true,
	["VirtualBox"] = true,
	["dia"] = true,
	["xine"] = true,
	
  -- by instance
	-- ["Panel xine"] = true
}

-- Applications to be moved to a pre-defined tag by class or instance.
-- Use the screen and tags indices.
apptags =
{
	["Firefox"] = { screen = 1, tag = 4 },	
	["opera"] = { screen = 1, tag = 4 },
	["Liferea"] = { screen = 1, tag = 4 },
	["Claws-mail"] = { screen = 1, tag = 5 },
	["Xchat"] = { screen = 1, tag = 5 },
	["eclipse"] = { screen = 1, tag = 3 },
	["poedit"] = { screen = 1, tag = 3 },
	["soffice"] = { screen = 1, tag = 8 },
	["blender"] = { screen = 1, tag = 6 },
	["inkscape"] = { screen = 1, tag = 6 },
	["gimp"] = { screen = 1, tag = 6 }
}

-- Define if we want to use titlebar on all applications.
-- Nastaveni zobrazeni panelu oken(listy)
use_titlebar = true
-- }}}

-- {{{ Tags
-- 
-- Define tags table
tags = {}
tags.settings = {
  { name = "term",   layout = layouts[1], setslave = true, nmaster = 1, ncol = 1, mwfact = 0.600000 },
  { name = "file",   layout = layouts[1], setslave = true },
  { name = "work",   layout = layouts[1] },
  { name = "web",   layout = layouts[7] },
  { name = "mail/im", layout = layouts[1] },
  { name = "grafx",  layout = layouts[8] },
  { name = "média",  layout = layouts[1] },
  { name = "office",  layout = layouts[8] },
	{ name = "ostatní", layout = layouts[1] }
}
-- Initialize tags
for s = 1, screen.count() do
  tags[s] = {}
  for i, v in ipairs(tags.settings) do
    tags[s][i] = tag(v.name)
    tags[s][i].screen = s
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "layout",  v.layout)
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "setslave", v.setslave)
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "mwfact",  v.mwfact)
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "nmaster", v.nmaster)
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "ncols",  v.ncols)
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "icon",   v.icon)
  end
  tags[s][1].selected = true
end
-- }}}

-- {{{ Wibox
-- Create a textbox widget
mytextbox = widget({ type = "textbox", align = "right" })
-- Set the default text in textbox
mytextbox.text = " " .. awesome.release .. " "

-- {{{ Load menu - vlozi externi soubor s menu
-- Create a laucher widget and a main menu

require("menu_conf")

-- }}}

-- Create a systray
mysystray = widget({ type = "systray", align = "right" })

-- Create a wibox for each screen and add it
mywibox = {}
mypromptbox = {}
mylayoutbox = {}
mytaglist = {}
mytaglist.buttons = awful.util.table.join(
          awful.button({ }, 1, awful.tag.viewonly),
          awful.button({ modkey }, 1, awful.client.movetotag),
          awful.button({ }, 3, function (tag) tag.selected = not tag.selected end),
          awful.button({ modkey }, 3, awful.client.toggletag),
          awful.button({ }, 4, awful.tag.viewnext),
          awful.button({ }, 5, awful.tag.viewprev)
          )
mytasklist = {}
mytasklist.buttons = awful.util.table.join(
           awful.button({ }, 1, function (c)
                       if not c:isvisible() then
                         awful.tag.viewonly(c:tags()[1])
                       end
                       client.focus = c
                       c:raise()
                     end),
           awful.button({ }, 3, function ()
                       if instance then
                         instance:hide()
                         instance = nil
                       else
                         instance = awful.menu.clients({ width=250 })
                       end
                     end),
           awful.button({ }, 4, function ()
                       awful.client.focus.byidx(1)
                       if client.focus then client.focus:raise() end
                     end),
           awful.button({ }, 5, function ()
                       awful.client.focus.byidx(-1)
                       if client.focus then client.focus:raise() end
                     end))

for s = 1, screen.count() do
  -- Create a promptbox for each screen
  mypromptbox[s] = awful.widget.prompt({ align = "left" })
  -- Create an imagebox widget which will contains an icon indicating which layout we're using.
  -- We need one layoutbox per screen.
  mylayoutbox[s] = widget({ type = "imagebox", align = "left" })
  mylayoutbox[s]:buttons(awful.util.table.join(
              awful.button({ }, 1, function () awful.layout.inc(layouts, 1) end),
              awful.button({ }, 3, function () awful.layout.inc(layouts, -1) end),
              awful.button({ }, 4, function () awful.layout.inc(layouts, 1) end),
              awful.button({ }, 5, function () awful.layout.inc(layouts, -1) end)))
  -- Create a taglist widget
  mytaglist[s] = awful.widget.taglist(s, awful.widget.taglist.label.all, mytaglist.buttons)

  -- Create a tasklist widget
  mytasklist[s] = awful.widget.tasklist(function(c)
                       return awful.widget.tasklist.label.currenttags(c, s)
                     end, mytasklist.buttons)

  -- Create the wibox
  mywibox[s] = wibox({ position = "top", fg = beautiful.fg_normal, bg = beautiful.bg_normal, height = "25" })
  -- Add widgets to the wibox - order matters
  mywibox[s].widgets = { mylauncher,
              mytaglist[s],
              mytasklist[s],
              mypromptbox[s],
              mylayoutbox[s],
              s == 1 and mysystray or nil,
						  mytextbox }
  mywibox[s].screen = s
end
-- }}}

-- {{{ Mouse bindings
root.buttons(awful.util.table.join(
  awful.button({ }, 3, function () mymainmenu:toggle() end),
  awful.button({ }, 4, awful.tag.viewnext),
  awful.button({ }, 5, awful.tag.viewprev)
))
-- }}}

-- {{{ Key bindings
globalkeys = awful.util.table.join(
  awful.key({ modkey,      }, "Left",  awful.tag.viewprev    ),
  awful.key({ modkey,      }, "Right", awful.tag.viewnext    ),
  awful.key({ modkey,      }, "Escape", awful.tag.history.restore),

  awful.key({ modkey,      }, "j",
    function ()
      awful.client.focus.byidx( 1)
      if client.focus then client.focus:raise() end
    end),
  awful.key({ modkey,      }, "k",
    function ()
      awful.client.focus.byidx(-1)
      if client.focus then client.focus:raise() end
    end),
  awful.key({ modkey,      }, "w", function () mymainmenu:show(true)    end),

  -- Layout manipulation
  awful.key({ modkey, "Shift"  }, "j", function () awful.client.swap.byidx( 1) end),
  awful.key({ modkey, "Shift"  }, "k", function () awful.client.swap.byidx( -1) end),
  awful.key({ modkey, "Control" }, "j", function () awful.screen.focus( 1)    end),
  awful.key({ modkey, "Control" }, "k", function () awful.screen.focus(-1)    end),
  awful.key({ modkey,      }, "u", awful.client.urgent.jumpto),
  awful.key({ modkey,      }, "Tab",
    function ()
      awful.client.focus.history.previous()
      if client.focus then
        client.focus:raise()
      end
    end),

  -- Standard program
  awful.key({ modkey,      }, "Return", function () awful.util.spawn(terminal) end),
  awful.key({ modkey, "Control" }, "r", awesome.restart),
  awful.key({ modkey, "Shift"  }, "q", awesome.quit),

  awful.key({ modkey,      }, "l",   function () awful.tag.incmwfact( 0.05)  end),
  awful.key({ modkey,      }, "h",   function () awful.tag.incmwfact(-0.05)  end),
  awful.key({ modkey, "Shift"  }, "h",   function () awful.tag.incnmaster( 1)   end),
  awful.key({ modkey, "Shift"  }, "l",   function () awful.tag.incnmaster(-1)   end),
  awful.key({ modkey, "Control" }, "h",   function () awful.tag.incncol( 1)     end),
  awful.key({ modkey, "Control" }, "l",   function () awful.tag.incncol(-1)     end),
  awful.key({ modkey,      }, "space", function () awful.layout.inc(layouts, 1) end),
  awful.key({ modkey, "Shift"  }, "space", function () awful.layout.inc(layouts, -1) end),

  -- Prompt
  awful.key({ modkey },      "r",   function () mypromptbox[mouse.screen]:run() end),

  awful.key({ modkey }, "x",
       function ()
         awful.prompt.run({ prompt = "Run Lua code: " },
         mypromptbox[mouse.screen].widget,
         awful.util.eval, nil,
         awful.util.getdir("cache") .. "/history_eval")
       end),
			 
	-- terminal
	awful.key({ "Mod1" }, "F1", function () awful.util.spawn(terminal) end),
	
	-- gmrun
	awful.key({ "Mod1" }, "F2", function () awful.util.spawn("gmrun") end),

	-- dmenu
	awful.key({ "Mod1" }, "F3", function () awful.util.spawn(os.getenv("HOME") .. "/.config/awesome/scripts/dmenu.sh") end),

	-- vypnuti aplikace
	awful.key({ "Mod1" }, "F4", function () if client.focus then client.focus:kill() end end),

	-- screenshot
	awful.key({ modkey }, "Print", function () awful.util.spawn("scrot 'shot_%d.%m.%Y_%H.%M.%S.png' -e 'mv $f ~/shots/ & mirage ~/shots/$f'") end),

	-- hlasitost
	awful.key({ }           , "#122"  , function () awful.util.spawn("amixer -q set Master 2- unmute") end),
	awful.key({ }           , "#123"  , function () awful.util.spawn("amixer -q set Master 2+ unmute") end),
	awful.key({ modkey }        , "#122"  , function () awful.util.spawn("amixer -q set PCM 2- unmute") end),
	awful.key({ modkey }        , "#123"  , function () awful.util.spawn("amixer -q set PCM 2+ unmute") end),

	-- zamknuti pc (lock)
	awful.key({ modkey }, "l", function () awful.util.spawn("xscreensaver-command -lock") end),

	-- plovouci okno na vsechny plochy
	awful.key({ modkey }, "s",  function () client.focus.sticky = not client.focus.sticky end),

	-- plovouci okno vzdy navrchu
	awful.key({ modkey }, "a",  function () client.focus.ontop = not client.focus.ontop end),

	-- schova okno
	awful.key({ modkey },     "d",  function () client.focus.hide = not client.focus.hide end),

	-- vertikalni a horzontalni resaiz oken
	awful.key({ modkey, "Mod1" }, "Down", function () awful.client.incwfact(0.05) end),
	awful.key({ modkey, "Mod1" }, "Up", function () awful.client.incwfact(-0.05) end),
	awful.key({ modkey, "Mod1" }, "Right", function () awful.tag.incmwfact( 0.05)  end),
	awful.key({ modkey, "Mod1" }, "Left", function () awful.tag.incmwfact(-0.05)  end),

	-- Zobrazí / schová titlebar (20px vysoky).
	awful.key({ modkey }, "q",  function () if client.focus.titlebar then awful.titlebar.remove(client.focus, { modkey = modkey, height = "20" }) else awful.titlebar.add(client.focus, { modkey = modkey, height = "20" }) end end)
	 
)

-- Client awful tagging: this is useful to tag some clients and then do stuff like move to tag on them
clientkeys = awful.util.table.join(
  awful.key({ modkey,      }, "f",   function (c) c.fullscreen = not c.fullscreen end),
  awful.key({ modkey, "Shift"  }, "c",   function (c) c:kill()             end),
  awful.key({ modkey, "Control" }, "space", awful.client.floating.toggle           ),
  awful.key({ modkey, "Control" }, "Return", function (c) c:swap(awful.client.getmaster()) end),
  awful.key({ modkey,      }, "o",   awful.client.movetoscreen            ),
  awful.key({ modkey, "Shift"  }, "r",   function (c) c:redraw()            end),
  awful.key({ modkey }, "t", awful.client.togglemarked),
  awful.key({ modkey,}, "m",
    function (c)
      c.maximized_horizontal = not c.maximized_horizontal
      c.maximized_vertical  = not c.maximized_vertical
    end)
)

-- Compute the maximum number of digit we need, limited to 9
keynumber = 0
for s = 1, screen.count() do
  keynumber = math.min(9, math.max(#tags[s], keynumber));
end

for i = 1, keynumber do
  globalkeys = awful.util.table.join(globalkeys,
    awful.key({ modkey }, i,
         function ()
            local screen = mouse.screen
            if tags[screen][i] then
              awful.tag.viewonly(tags[screen][i])
            end
         end),
    awful.key({ modkey, "Control" }, i,
         function ()
           local screen = mouse.screen
           if tags[screen][i] then
             tags[screen][i].selected = not tags[screen][i].selected
           end
         end),
    awful.key({ modkey, "Shift" }, i,
         function ()
           if client.focus and tags[client.focus.screen][i] then
             awful.client.movetotag(tags[client.focus.screen][i])
           end
         end),
    awful.key({ modkey, "Control", "Shift" }, i,
         function ()
           if client.focus and tags[client.focus.screen][i] then
             awful.client.toggletag(tags[client.focus.screen][i])
           end
         end),
    awful.key({ modkey, "Shift" }, "F" .. i,
         function ()
           local screen = mouse.screen
           if tags[screen][i] then
             for k, c in pairs(awful.client.getmarked()) do
               awful.client.movetotag(tags[screen][i], c)
             end
           end
          end))
end

-- Set keys
root.keys(globalkeys)
-- }}}

-- {{{ Hooks
-- Hook function to execute when focusing a client.
awful.hooks.focus.register(function (c)
  if not awful.client.ismarked(c) then
    c.border_color = beautiful.border_focus
  end
end)

-- Hook function to execute when unfocusing a client.
awful.hooks.unfocus.register(function (c)
  if not awful.client.ismarked(c) then
    c.border_color = beautiful.border_normal
  end
end)

-- Hook function to execute when marking a client
awful.hooks.marked.register(function (c)
  c.border_color = beautiful.border_marked
end)

-- Hook function to execute when unmarking a client.
awful.hooks.unmarked.register(function (c)
  c.border_color = beautiful.border_focus
end)

-- Hook function to execute when the mouse enters a client.
-- Fokus okna pri najeti mysi
awful.hooks.mouse_enter.register(function (c)
  -- Sloppy focus, but disabled for magnifier layout
--  if awful.layout.get(c.screen) ~= awful.layout.suit.magnifier
--    and awful.client.focus.filter(c) then
--    client.focus = c
--  end
end)

-- Hook function to execute when a new client appears.
awful.hooks.manage.register(function (c, startup)
  -- If we are not managing this application at startup,
  -- move it to the screen where the mouse is.
  -- We only do it for filtered windows (i.e. no dock, etc).
  if not startup and awful.client.focus.filter(c) then
    c.screen = mouse.screen
  end

  if use_titlebar then
    -- Add a titlebar (pridano nastaveni vysky - height)
    awful.titlebar.add(c, { modkey = modkey, height = "20" })
  end
  -- Add mouse bindings
  c:buttons(awful.util.table.join(
    awful.button({ }, 1, function (c) client.focus = c; c:raise() end),
    awful.button({ modkey }, 1, awful.mouse.client.move),
    awful.button({ modkey }, 3, awful.mouse.client.resize)
  ))
  -- New client may not receive focus
  -- if they're not focusable, so set border anyway.
  c.border_width = beautiful.border_width
  c.border_color = beautiful.border_normal

  -- Check if the application should be floating.
  local cls = c.class
  local inst = c.instance
  if floatapps[cls] ~= nil then
    awful.client.floating.set(c, floatapps[cls])
  elseif floatapps[inst] ~= nil then
    awful.client.floating.set(c, floatapps[inst])
  end

  -- Check application->screen/tag mappings.
  local target
  if apptags[cls] then
    target = apptags[cls]
  elseif apptags[inst] then
    target = apptags[inst]
  end
  if target then
    c.screen = target.screen
    awful.client.movetotag(tags[target.screen][target.tag], c)
  end

  -- Do this after tag mapping, so you don't see it on the wrong tag for a split second.
  client.focus = c

  -- Set key bindings
  c:keys(clientkeys)

  -- Set the windows at the slave,
  -- i.e. put it at the end of others instead of setting it master.
	-- Nova okna nebudou jako master, ale hodi se nakonec jako slave
  -- awful.client.setslave(c)

	-- Nova plovouci okna nebudou prekryvat wibox
  awful.placement.no_offscreen(c)

  -- Honor size hints: if you want to drop the gaps between windows, set this to false.
  c.size_hints_honor = false
end)

-- Hook function to execute when arranging the screen.
-- (tag switch, new client, etc)
awful.hooks.arrange.register(function (screen)
  local layout = awful.layout.getname(awful.layout.get(screen))
  if layout and beautiful["layout_" ..layout] then
    mylayoutbox[screen].image = image(beautiful["layout_" .. layout])
  else
    mylayoutbox[screen].image = nil
  end

  -- Give focus to the latest client in history if no window has focus
  -- or if the current window is a desktop or a dock one.
  if not client.focus then
    local c = awful.client.focus.history.get(screen, 0)
    if c then client.focus = c end
  end
end)

-- Hook called every minute
awful.hooks.timer.register(60, function ()
  -- mytextbox.text = os.date(" %a %b %d, %H:%M ")
	mytextbox.text = os.date(" %d.%m.%Y %H:%M ")
end)
-- }}}

-- rucni spusteni data (fix zobrazeni casu az po minute) ? register (time, f, runnow)
mytextbox.text = os.date(" %d.%m.%Y %H:%M ")

zpět na obsah


Moje upravená konfigurace:

Jelikož jsem strávil nějaký čas s konfigurací tohoto window manageru, tak zde zveřejním moje upravené nastavení.

Jestliže chcete jednoduše použít mojí konfiguraci, stačí stáhnout konfigurační soubory a rozbalit je do vašeho domovského adresáře.

Přehled aplikací použitých v upravených konfiguračních souborech(po startu, klávesová zkratka, ...).

# emerge dmenu gmrun nitrogen xscreensaver parcellite xterm gkrellm stardict xpad geeqie vim terminus-font

Dále uvedu jak jsem postupoval při konfiguraci a změny oproti defaultní konfiguraci. Začneme spouštěním awesome a poté budeme postupovat konfiguračním souborem rc.lua

zpět na obsah


Spouštění awesome:

Nepoužívám grafické přihlašovací managery typu (gdm, kdm,...).

Spouštění window manageru pomocí příkazu startx je definováno v souboru ~/.xinitrc.

~/.xinitrc

exec awesome

Při odhalování problémů se může hodit:

# awesome &> /home/user/awesome.log

Ověřit správnost konfiguračních souborů můžeme pomocí:

# awesome -k

zpět na obsah


Automatické spouštění aplikací po startu awesome.

Vytvořil jsem soubor ~/.config/awesome/autostart.sh, nastavil mu spouštěcí práva a nechal ho načíst před startem awesome wm.

~/.xinitrc

~/.config/awesome/autostart.sh &
exec awesome

~/.config/awesome/autostart.sh

#!/bin/bash

# --- Prepinani klavesnice --- 
setxkbmap -layout us,cz -variant qwerty -option grp:alt_shift_toggle &
xset r &

# --- Pozadi plochy ---
nitrogen --restore &

# --- Spusteni terminalu ---
xterm -name Terminal_1 -fa terminus -fs 11 -bg black -fg white &
xterm -name Terminal_2 -fa terminus -fs 11 -bg black -fg white &
xterm -name Terminal_3 -fa terminus -fs 11 -bg black -fg white &

# --- Ostatni aplikace ---
xpad &
zim --iconify &
osmo &
stardict &
gkrellm &
sonata --hidden & 

# Manazer schranky
(sleep 1s && parcellite) &

# Spuštění screensaveru
xscreensaver -no-splash &

zpět na obsah


Přehled úprav

Následující úpravy se provádí v souboru ~/.config/awesome/rc.lua


Téma vzhledu:

Do sekce Variable definitions jsem přidal cestu k mému upravenému souboru s tématem vzhledu pro awesome.

theme_path = os.getenv("HOME") .. "/.config/awesome/themes/mseed/theme.lua"

Soubor s tématem ~/.config/awesome/themes/mseed/theme

zpět na obsah


Nastavení defaultního editoru a terminálu:

terminal = "xterm -bg black -fg white -fa terminus -fs 11"
editor = "vim" or os.getenv("EDITOR")
editor_cmd = terminal .. " -e " .. editor

terminal - Používám klasický xterm, další výborný terminál je například urxvt.
editor - Editor vim nebo defaultní systémový editor.

zpět na obsah


Modkey:

Většina klávesových zkratek se aktivuje pomocí výchozí klávesy. Tuto klávesu si můžete jednoduše namapovat. Mod4 je win tlačítko na klávesnici a je to i výchozí volba po instalaci awesome.

modkey = "Mod4"

zpět na obsah


Layouty:

Layout uvádí v jakém módu se budou okna na ploše chovat. Zakomentoval jsem módy fullscreen a magnifier které nepoužívám.

-- Table of layouts to cover with awful.layout.inc, order matters.
layouts =
{
  awful.layout.suit.tile,
  awful.layout.suit.tile.left,
  awful.layout.suit.tile.bottom,
  awful.layout.suit.tile.top,
  awful.layout.suit.fair,
  awful.layout.suit.fair.horizontal,
  awful.layout.suit.max,
  --awful.layout.suit.max.fullscreen,
  --awful.layout.suit.magnifier,
  awful.layout.suit.floating
}

zpět na obsah


Plovoucí okna aplikací (floatapps):

Seznam aplikací, které se defaultně spustí v plovoucích oknech.

Třídu a instanci okna aplikace můžeme zjistit například pomocí klávesové zkratky ctrl + mod4 + i nebo aplikace xprop (WM_CLASS).

-- Table of clients that should be set floating. The index may be either
-- the application class or instance. The instance is useful when running
-- a console app in a terminal like (Music on Console)
--  xterm -name mocp -e mocp
floatapps =
{
  -- by class
	["MPlayer"] = true,
	["Smlayer"] = true,
	["gimp"] = true,
	["Gajim.py"] = true,
	["VirtualBox"] = true,
	["dia"] = true,
	["xine"] = true,
	
  -- by instance
	-- ["Panel xine"] = true
}

zpět na obsah


Tagy aplikací (apptags):

Pomocí tagů můžeme nadefinovat na jaké ploše(tagu) a monitoru se nám otevře spouštěná aplikace.

Třídu nebo instanci okna aplikace můžeme zjistit například pomocí klávesové zkratky ctrl + mod4 + i nebo aplikace xprop (WM_CLASS).

-- Applications to be moved to a pre-defined tag by class or instance.
-- Use the screen and tags indices.
apptags =
{
	["Firefox"] = { screen = 1, tag = 4 },	
	["opera"] = { screen = 1, tag = 4 },
	["Liferea"] = { screen = 1, tag = 4 },
	["Claws-mail"] = { screen = 1, tag = 5 },
	["Xchat"] = { screen = 1, tag = 5 },
	["eclipse"] = { screen = 1, tag = 3 },
	["poedit"] = { screen = 1, tag = 3 },
	["soffice"] = { screen = 1, tag = 8 },
	["blender"] = { screen = 1, tag = 6 },
	["inkscape"] = { screen = 1, tag = 6 },
	["gimp"] = { screen = 1, tag = 6 }
}

zpět na obsah


Dekorace oken - Horní panel

Defaultně je horní panel vypnut, tato volba se vztahuje na většinu oken (mimo některá popup).

-- Define if we want to use titlebar on all applications.
use_titlebar = true

zpět na obsah


Tagy - Plochy

Moje rozložení je podle okruhů prací, které často provádím. Každému tagu se definuje název a defaultní layout.

-- {{{ Tags
-- 
-- Define tags table
tags = {}
tags.settings = {
  { name = "term",   layout = layouts[1], setslave = true, nmaster = 1, ncol = 1, mwfact = 0.600000 },
  { name = "file",   layout = layouts[7], setslave = true },
  { name = "work",   layout = layouts[1] },
  { name = "web",   layout = layouts[7] },
  { name = "mail/im", layout = layouts[1] },
  { name = "grafx",  layout = layouts[8] },
  { name = "média",  layout = layouts[1] },
  { name = "office",  layout = layouts[8] },
	{ name = "ostatní", layout = layouts[1] }
}
-- Initialize tags
for s = 1, screen.count() do
  tags[s] = {}
  for i, v in ipairs(tags.settings) do
    tags[s][i] = tag(v.name)
    tags[s][i].screen = s
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "layout",  v.layout)
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "setslave", v.setslave)
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "mwfact",  v.mwfact)
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "nmaster", v.nmaster)
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "ncols",  v.ncols)
    awful.tag.setproperty(tags[s][i], "icon",   v.icon)
  end
  tags[s][1].selected = true
end
-- }}}

zpět na obsah


Wibox - panel a Menu

Wibox je klasický panel, který v základu obsahuje menu, rozložení ploch, správce aplikací, tray a textové pole s datem a časem. Panel je rozšiřitelný pomocí vlastních widgetů.

Panel jsem trochu přeskládal a oddělil jsem část popisující obsah menu do samostatného souboru ~/.config/awesome/menu_conf.lua pro lepší přehlednost.

-- {{{ Wibox
-- Create a textbox widget
mytextbox = widget({ type = "textbox", align = "right" })
-- Set the default text in textbox
mytextbox.text = " " .. awesome.release .. " "

-- {{{ Load menu - vlozi externi soubor s menu
-- Create a laucher widget and a main menu

require("menu_conf")

-- }}}

-- Create a systray
mysystray = widget({ type = "systray", align = "right" })

-- Create a wibox for each screen and add it
mywibox = {}
mypromptbox = {}
mylayoutbox = {}
mytaglist = {}
mytaglist.buttons = awful.util.table.join(
          awful.button({ }, 1, awful.tag.viewonly),
          awful.button({ modkey }, 1, awful.client.movetotag),
          awful.button({ }, 3, function (tag) tag.selected = not tag.selected end),
          awful.button({ modkey }, 3, awful.client.toggletag),
          awful.button({ }, 4, awful.tag.viewnext),
          awful.button({ }, 5, awful.tag.viewprev)
          )
mytasklist = {}
mytasklist.buttons = awful.util.table.join(
           awful.button({ }, 1, function (c)
                       if not c:isvisible() then
                         awful.tag.viewonly(c:tags()[1])
                       end
                       client.focus = c
                       c:raise()
                     end),
           awful.button({ }, 3, function ()
                       if instance then
                         instance:hide()
                         instance = nil
                       else
                         instance = awful.menu.clients({ width=250 })
                       end
                     end),
           awful.button({ }, 4, function ()
                       awful.client.focus.byidx(1)
                       if client.focus then client.focus:raise() end
                     end),
           awful.button({ }, 5, function ()
                       awful.client.focus.byidx(-1)
                       if client.focus then client.focus:raise() end
                     end))

for s = 1, screen.count() do
  -- Create a promptbox for each screen
  mypromptbox[s] = awful.widget.prompt({ align = "left" })
  -- Create an imagebox widget which will contains an icon indicating which layout we're using.
  -- We need one layoutbox per screen.
  mylayoutbox[s] = widget({ type = "imagebox", align = "left" })
  mylayoutbox[s]:buttons(awful.util.table.join(
              awful.button({ }, 1, function () awful.layout.inc(layouts, 1) end),
              awful.button({ }, 3, function () awful.layout.inc(layouts, -1) end),
              awful.button({ }, 4, function () awful.layout.inc(layouts, 1) end),
              awful.button({ }, 5, function () awful.layout.inc(layouts, -1) end)))
  -- Create a taglist widget
  mytaglist[s] = awful.widget.taglist(s, awful.widget.taglist.label.all, mytaglist.buttons)

  -- Create a tasklist widget
  mytasklist[s] = awful.widget.tasklist(function(c)
                       return awful.widget.tasklist.label.currenttags(c, s)
                     end, mytasklist.buttons)

  -- Create the wibox
  mywibox[s] = wibox({ position = "top", fg = beautiful.fg_normal, bg = beautiful.bg_normal, height = "25" })
  -- Add widgets to the wibox - order matters
  mywibox[s].widgets = { mylauncher,
              mytaglist[s],
              mytasklist[s],
              mypromptbox[s],
              mylayoutbox[s],
              s == 1 and mysystray or nil,
						  mytextbox }
  mywibox[s].screen = s
end
-- }}}

zpět na obsah


Zkratky - Keyboard/mouse bindings

Nadefinoval jsem si další funkce na klávesové zkratky. Všechny defaultní zkratky zůstali nezměněny.

Ke zjištění správného kódu klávesy nám pomůže program xev.

Zkratky jsem přidal do globalkeys = { }

	-- terminal
	awful.key({ "Mod1" }, "F1", function () awful.util.spawn(terminal) end),
	
	-- gmrun
	awful.key({ "Mod1" }, "F2", function () awful.util.spawn("gmrun") end),

	-- dmenu
	awful.key({ "Mod1" }, "F3", function () awful.util.spawn(os.getenv("HOME") .. "/.config/awesome/scripts/dmenu.sh") end),

	-- vypnuti aplikace
	awful.key({ "Mod1" }, "F4", function () if client.focus then client.focus:kill() end end),

	-- screenshot
	awful.key({ modkey }, "Print", function () awful.util.spawn("scrot 'shot_%d.%m.%Y_%H.%M.%S.png' -e 'mv $f ~/shots/ & mirage ~/shots/$f'") end),

	-- hlasitost
	awful.key({ }           , "#122"  , function () awful.util.spawn("amixer -q set Master 2- unmute") end),
	awful.key({ }           , "#123"  , function () awful.util.spawn("amixer -q set Master 2+ unmute") end),
	awful.key({ modkey }        , "#122"  , function () awful.util.spawn("amixer -q set PCM 2- unmute") end),
	awful.key({ modkey }        , "#123"  , function () awful.util.spawn("amixer -q set PCM 2+ unmute") end),

	-- zamknuti pc (lock)
	awful.key({ modkey }, "l", function () awful.util.spawn("xscreensaver-command -lock") end),

	-- plovouci okno na vsechny plochy
	awful.key({ modkey }, "s",  function () client.focus.sticky = not client.focus.sticky end),

	-- plovouci okno vzdy navrchu
	awful.key({ modkey }, "a",  function () client.focus.ontop = not client.focus.ontop end),

	-- schova okno
	awful.key({ modkey },     "d",  function () client.focus.hide = not client.focus.hide end),

	-- vertikalni a horzontalni resaiz oken
	awful.key({ modkey, "Mod1" }, "Down", function () awful.client.incwfact(0.05) end),
	awful.key({ modkey, "Mod1" }, "Up", function () awful.client.incwfact(-0.05) end),
	awful.key({ modkey, "Mod1" }, "Right", function () awful.tag.incmwfact( 0.05)  end),
	awful.key({ modkey, "Mod1" }, "Left", function () awful.tag.incmwfact(-0.05)  end),

	-- Zobrazí / schová titlebar (20px vysoky).
	awful.key({ modkey }, "q",  function () if client.focus.titlebar then awful.titlebar.remove(client.focus, { modkey = modkey, height = "20" }) else awful.titlebar.add(client.focus, { modkey = modkey, height = "20" }) end end)

zpět na obsah


Hooks:

Hooks jsou jednotlivé funkce (události) ovlivňující chování našeho window manageru.

Do awful.hooks.manage.register jsem přidal nastavení výšky titlebaru.

if use_titlebar then
	-- Add a titlebar (pridano nastaveni vysky - height)
	awful.titlebar.add(c, { modkey = modkey, height = "20" })
end

Přidal a povolil jsem několik dalších voleb pro chování oken.

-- Nova plovouci okna nebudou prekryvat wibox
awful.placement.no_offscreen(c)

-- Nova okna nebudou jako master, ale hodi se nakonec jako slave
-- awful.client.setslave(c)

-- Honor size hints: if you want to drop the gaps between windows, set this to false.
c.size_hints_honor = false

Zakomentoval jsem funkci pro nastavení fokusu okna při najetí myši.

-- Fokus okna pri najeti mysi
-- Hook function to execute when the mouse enters a client.
-- awful.hooks.mouse_enter.register(function (c)
  -- Sloppy focus, but disabled for magnifier layout
--  if awful.layout.get(c.screen) ~= awful.layout.suit.magnifier
--    and awful.client.focus.filter(c) then
--    client.focus = c
--  end
-- end)

V awful.hooks.timer.register jsem upravil formát datumu a času zobrazovaný v panelu.

-- Hook called every minute
awful.hooks.timer.register(60, function ()
	-- Format data a casu
  mytextbox.text = os.date(" %d.%m.%Y %H:%M ")
end)

-- rucni spusteni data (fix zobrazeni casu az po minute) ? register (time, f, runnow)
mytextbox.text = os.date(" %d.%m.%Y %H:%M ")

zpět na obsah


Ovládání:

Ovládání myší (DEFAULT MOUSE BINDINGS)

Navigace
Button1 na názvu taguZobrazit tag
Button4, Button5 na názvu taguPřepne na předchozí nebo další tag
Button4, Button5 na root okněPřepne na předchozí nebo další tag
Button1, Button3, Button4, Button5 na ikoně layoutuPřepne na předchozí nebo další layout

Modifikace layoutu
Mod4 + Button1 na jméně taguPřesune vybraného klienta daný tag
Mod4 + Button3 na jméně taguSpojí tento tag s vybraným klientem
Button3 na jméně taguPřidá tento tag do současného pohledu
Mod4 + Button1 na klientském okněPřesune okno
Mod4 + Button3 na klientském okněZmění velikost okna (resize)

Klávesové zkratky (DEFAULT KEY BINDINGS)

Ovládání Window manageru
Mod4 + Control + rRestart awesome
Mod4 + Shift + qUkončit awesome
Mod4 + F1Spustit příkaz (prompt v panelu)
Mod4 + F4Spustí Lua code prompt
Mod4 + ReturnSpustí terminal emulator

Klienti (Clients)
Mod4 + Shift + rPřekreslí vybrané okno
Mod4 + mMaximalizuje klientské okno
Mod4 + fNastaví vybrané klientské okno na fullscreen
Mod4 + Shift + cUkončí(kill) vybraného klienta
Mod4 + tOznačí(mark) klienta

Navigace
Mod4 + jVybere okno dalšího klienta
Mod4 + kVybere okno předchozího klienta
Mod4 + uVybere(focus) prvního urgent klienta
Mod4 + LeftZobrazí předchozí tag
Mod4 + RightZobrazí další tag
Mod4 + 1-9Přepne na tag 1-9
Mod4 + Control + jFokus na další obrazovku
Mod4 + Control + kFokus na předchozí obrazovku
Mod4 + EscapePřejde na předchozí vybraný tag

Modifikace Layoutu
Mod4 + Shift + jProhodí pozici klientského okna s následujícím
Mod4 + Shift + kProhodí pozici klientského okna s předchozím
Mod4 + hZmenší šířku master okna o 5%
Mod4 + lZvětší šířku master okna o 5%
Mod4 + Shift + hZvýší počet master oken o 1
Mod4 + Shift + lSníží počet master oken o 1
Mod4 + Control + hZvýší počet sloupců non-master oken o 1
Mod4 + Control + lSníží počet sloupců non-master oken o 1
Mod4 + spacePřepne do dalšího layoutu
Mod4 + Shift + spacePřepne do předchozího layoutu
Mod4 + Control + spaceZapne/Vypne plovoucí(floating) layout klientského okna
Mod4 + Control + ReturnProhodí pozici vybraného okna s master oknem
Mod4 + Control + 1-9Spojí pohled na vybrané tagy
Mod4 + Shift + 1-9Přesune vybrané okno na zvolený tag(1-9)
Mod4 + Shift + Control + 1-9Zobrazí okno klienta i na dalším zvoleném tagu
Mod4 + Shift + F1-9Tag marked clients with tag

Rozšířené klávesové zkratky

Klávesové zkratky, které jsem do awesome přidal.

Mod1 = levý alt
Mod4 = win tlačítko

Moje úpravy
Mod1 + F1Spustí terminál
Mod1 + F2Spustí gmrun
Mod1 + F3Spustí dmenu
Mod1 + F4Ukončí aplikaci
Mod4 + PrintProvede screenshot obrazovky a otevře náhled
#174Multimediální klávesa na zeslabení zvuku (master)
#176Multimediální klávesa na zesílení zvuku (master)
Mod4 + #174Multimediální klávesa na zeslabení zvuku (PCM)
Mod4 + #176Multimediální klávesa na zesílení zvuku (PCM)
Mod4 + cZamkne počítač (xscreensaver-command -lock)
Mod4 + sUmístí/zruší plovoucí okno na všechny plochy
Mod4 + aNastaví/zruší možnost umístit plovoucí okno vždy nad ostatníma
Mod4 + dSchová okno
Mod4 + Mod1 + LeftZvětší šířku master okna o 5%
Mod4 + Mod1 + RightZmenší šířku master okna o 5%
Mod4 + Mod1 + UpZmenší výšku master okna o 5%
Mod4 + Mod1 + DownZmenší výšku master okna o 5%
Mod4 + qZobrazí/schová titlebar

zpět na obsah


Navazující článek: Awesome 3.4.1 - fastlinux modifikace.

| Verze projektu: 1.52 | © 2000 - 2011 | Historie |