Úvod GNU/Linux Software Ke stažení Odkazy

Vaše IP: 52.3.228.47
Počet návštěv: 1507772
Hledání příkazů operačního systému Linux podle syntaxe nebo popisu.

Nastavení vzhledu stránek
Dark
Silver
Green
Grey

Radek Tříška

E-mail a Jabber :
radek(at)fastlinux(dot)eu
mseed@njs.netlab.cz

Sekce V.I.P. uživatelů


Nastavení sítě - IPRoute2

Obsah


Úvod

IPRoute2 je moderní náhrada zastaralých programů ifconfig a route, která slouží k nastavení síťových rozhraní. Program iproute2 je obsažen v balíku sys-apps/iproute2 (Gentoo Linux).

Homepage: http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2
Dokumentace: http://lartc.org/howto/

zpět na obsah


Základní nastavení sítě

# ip address add 192.168.0.2/24 brd + dev eth0 - nastavení IP adresy, masky a broadcastu k rozhraní eth0
# ip link set eth0 up - zapnutí rozhraní
# ip route add default via 192.168.0.1 - nastavení výchozí brány
# echo "nameserver 192.168.0.1" >> /etc/resolv.conf - nastaví dns server (/etc/resolv.conf)

zpět na obsah


Přehled nejpoužívanějších příkazů

# ip addr - zobrazí nastavení všech síťových rozhraní
# ip a show dev eth0 - zobrazí nastavení síťového rozhraní eth0
# ip link set eth0 up - zapne síťové rozhraní eth0
# ip link set eth0 down - vypne síťové rozhraní eth0
# ip addr flush dev eth0 - vymaže nastavení síťového rozhraní eth0
# ip route flush dev eth0 - vymaže nastavení routovací tabulky pro rozhraní eth0
# ip link set dev eth0 name wan - přejmenuje síťové zařízení eth0 na wan
# ip link set eth0 address AA:BB:CC:DD:EE:FF - Změní MAC adresu
# ip route add default via g.g.g.g dev device - nastavení výchozí brány
# ip route add n.n.n.n/m via g.g.g.g dev device - nastavení routování
# ip route add a.a.a.a via g.g.g.g dev device - nastavení routování
# ip route del n.n.n.n/m dev device - smazání routovacího pravidla
# ip route show - zobrazí routovací tabulku
# ip -s link show - zobrazí počet přenesených dat

zpět na obsah


Některé další utility

ifstat - monitorování síťového provozu
lnstat - statistika sítě
rtmon - monitorování routování
rtstat - stav routování
ss - ukazuje aktivní spojení (podobné programu netstat)
tc - kontrola provosu sítě (Traffic Controlling,QOS,COS)

zpět na obsah


Tabulka pro vytváření podsítí

počet adres počet bitů prefix třída maska
1 0 /32 255.255.255.255
2 1 /31 255.255.255.254
4 2 /30 255.255.255.252
8 3 /29 255.255.255.248
16 4 /28 255.255.255.240
32 5 /27 255.255.255.224
64 6 /26 255.255.255.192
128 7 /25 255.255.255.128
256 8 /24 1C 255.255.255.0
512 9 /23 2C 255.255.254.0
1 024 10 /22 4C 255.255.252.0
2 048 11 /21 8C 255.255.248.0
4 096 12 /20 16C 255.255.240.0
8 192 13 /19 32C 255.255.224.0
16 384 14 /18 64C 255.255.192.0
32 768 15 /17 128C 255.255.128.0
65 536 16 /16 1B 255.255.0.0
131 072 17 /15 2B 255.254.0.0
262 144 18 /14 5B 255.252.0.0
524 288 19 /13 8B 255.248.0.0
1 048 576 20 /12 16B 255.240.0.0
2 097 152 21 /11 32B 255.224.0.0
4 194 304 22 /10 64B 255.192.0.0
8 388 608 23 /9 128B 255.128.0.0
16 777 216 24 /8 1A 255.0.0.0
33 554 432 25 /7 2A 254.0.0.0
67 108 864 26 /6 4A 252.0.0.0
134 217 728 27 /5 8A 248.0.0.0
268 435 456 28 /4 16A 240.0.0.0
536 870 912 29 /3 32A 224.0.0.0
1 073 741 824 30 /2 64A 192.0.0.0

zpět na obsah

| Verze projektu: 1.52 | © 2000 - 2011 | Historie |