Úvod GNU/Linux Software Ke stažení Odkazy

Vaše IP: 52.3.228.47
Počet návštěv: 1507763
Hledání příkazů operačního systému Linux podle syntaxe nebo popisu.

Nastavení vzhledu stránek
Dark
Silver
Green
Grey

Radek Tříška

E-mail a Jabber :
radek(at)fastlinux(dot)eu
mseed@njs.netlab.cz

Sekce V.I.P. uživatelů


Stavíme lehký desktop s Openboxem


Obsah:

Úvod | Instalace | Konfigurace | Zjednodušení konfigurace | Autostart | GTK témata | Téma ikon | Téma kurzorů myši | Přepínání klávesnice | Pozadí plochy | Panel | Terminál | Run dialog (gmrun) | Run dialog (dmenu) | Pager | Screenshot | Kompozitní manager | Kompozitní manager (pipe-menu) | Screensaver a zamykání obrazovky (xscreensaver) | Zamykání obrazovky (alock) | Schování kurzoru myši (unclutter) | Clipboard manager | Nastavení hlasitosti | Filemanager | Monitorování systému | root-tail | Konfiguráky ke stažení |

Úvod

Openbox je vynikající minimalistický window manager, který se stará o zobrazování a dekorace oken na ploše. Neobsahuje ikony plochy ani panel. Konfigurace je uložena v xml souborech.

V následujícím popisu budeme předpokládat instalaci na Gentoo Linuxu. Samozřejmě bude postup v ostatních distribucích linuxu podobný, odlišnosti jsou dány balíčkovacím systémem danné distribuce (apt, rpm, pacman, ...).

Při výběru jednotlivých součástí jsem hledal prográmky, které se dají zkompilovat(instalovat) bez velkých závislostí (KDE, GNOME, XFCE, ...).

Díky velké síle linuxu v kombinování a skládání systému si můžete postavit systém libovolně podle svých představ.

Openbox Openbox

zpět na obsah


Instalace Openboxu

Nejdříve si nainstalujeme Openbox, většina linuxových distribucí ho obsahuje v repozitářích. Pro instalaci v Gentoo Linuxu zadáme:

# emerge openbox

Openbox je nainstalován a stačí ho spustit. Jedna z možností, kterou preferuji je úprava souboru .xinitrc v domovském adresáři přihlášeného uživatele. Nepoužívám grafické přihlašovací managery (kdm, gdm, ...).

~/.xinitrc

# Spusteni Openboxu
exec openbox-session

Po upravení souboru .xinitrc spustíme x-ka.

# startx

Openbox rychle naběhne, ale vypadá jako prázdná černá obrazovka.

Menu, které Openbox obsahuje již v základu se vyvolá pravým tlačítkem myši na ploše. Dále můžeme kliknout kolečkem na plochu a zobrazí se panel se seznamem všech běžících aplikací rozdělený podle virtuálních ploch.

Openbox

zpět na obsah


Konfigurace Openboxu

Openbox nemá v základu žádná klikátka pro nastavování, ale vše je pěkně uloženo v textových souborech.

Hlavní konfigurační soubor Openboxu ~/.config/openbox/rc.xml

Moje defaultní úprava dodává možnost zobrazení menu při stisku levé win klávesy.

Do sekce <keyboard> přidáme:

<keybind key="Super_L">
	<action name="ShowMenu">
		<menu>root-menu</menu>
	</action>
</keybind>

Konfigurační soubor pro menu openboxu ~/.config/openbox/menu.xml

Základní kostra položky v menu vypadá následovně:

<item label="GIMP">
	<action name="Execute">
		<execute>
		gimp
		</execute>
	</action>
</item>

Openbox je sám o sobě dobře funkční, ale pořád to není ono. Určitě si ho budete chtít přiohnout podle vlasních požadavků. Pro zjednodušení konfigurace a rozšíření vlastností vašeho nového desktopu existuje mnoho pěkných programů.

zpět na obsah


Zjednodušení konfigurace

Pro zjednodušení konfigurace menu a vlastností můžeme použít pěkné grafické nástroje s názvy obconf, obmenu a jednoduchý program menumaker.

MenuMaker - program který automaticky projde systém a přidá do menu nalezené programy.

Instalace:

# emerge menumaker

Spuštění:

# mmaker Openbox3

Při problémech s generováním menu (menu.xml) pod normálním uživatelem, spusťte menumaker pod root-em. Soubor menu.xml se uloží do adresáře /root/ odkud si ho překopírujeme do našeho domovského adresáře ~/.config/openbox/

Použít menumaker doporučuji jen jednou a to při počátečním nastavování menu. Nejdříve spustím menumaker a poté použiji obmenu pro dolazení nastavení. Nové položky do menu pak již jen pomocí obmenu, nebo ruční úpravou menu.xml, protože by nám menumaker přepsal naší pracně upravenou konfiguraci.


ObConf - Manažer preferencí Openboxu

Instalace:

# emerge obconf

Spuštění:

# obconf

Po spuštění se otevře jednoduchý grafický konfigurátor, kterým můžeme nastavit mnoho vlastností (motiv vzhledu, fonty, chování oken, virtuální plochy, okraje, dok, ...... ).

Obconf

Obmenu - Editor položek menu

Instalace:

# emerge obmenu

Spuštění:

# obmenu

Po spuštění se otevře pěkný grafický editor menu. Odpadá tak zdlouhavější ruční úprava souboru menu.xml

Obmenu

zpět na obsah


Autostart

K automatickému spouštění aplikací po startu OpenBoxu používám soubor autostart.sh

Vytvořil jsem soubor ~/.config/openbox/autostart.sh do kterého se zapisují jednotlivé aplikace ke spuštění.

Aby Openbox tento soubor akceptoval, musíme mu nastavit práva ke spuštění.

Obsah mého souboru ~/.config/openbox/autostart.sh

# Run system-wide support stuff
. $GLOBALAUTOSTART

# --------- Prepinani klavesnice -----------------------------
setxkbmap -layout us,cz -variant qwerty -option grp:alt_shift_toggle &

# ---------- Kompozitni manager ------------------------------
#xcompmgr -c -t-5 -l-5 -r4.2 -o.55 &
#myxcompmgr --startstop &

# ------------ Pozadi plochy -------------------
nitrogen --restore &

# ---------- Spusteni terminalu ----------------
xterm -fa terminus -fs 12 -bg black -fg white &
tilda &

# ---------------- Aplikace --------------------
stardict &
xpad &

# FreeVolume
python2 ~/.config/openbox/scripts/freevolume/freevolume.py &

# Manazer schranky
(sleep 1s && parcellite) &

# Spuštění screensaveru
xscreensaver -no-splash &

# ------------ Aplikace na Plochu ----------------
#conky &
(sleep 1 && sudo root-tail -g 800x250+10+750 -font fixed /var/log/messages,white
) &
gkrellm &


# ------------------ Panely --------------------
#wbar -vbar -p left -above-desk -isize 36 -zoomf 1.5 &
(sleep 3 && netwmpager) &
(sleep 2 && pypanel ) &

zpět na obsah


Nastavení GTK témat

Pro jednoduché nastavení GTK témat používám program GTK-2.0 Theme Switcher.

gtk-chtheme

Instalace:

# emerge gtk-chtheme

Nastavení:

Program se spustí příkazem # gtk-chtheme

Pro jednoduchou manipulaci přidat do menu OpenBoxu.

zpět na obsah


Téma ikon

Jako defaultní GTK téma ikon používám Tango. Konfigurace gtk tématu je uložena v souboru ~/.gtkrc-2.0

Instalace Tango ikon:

# emerge tango-icon-theme

Nastavení:

Do souboru ~/.gtkrc-2.0 přidat:

gtk-icon-theme-name="Tango"

Defaultní font pro GTK aplikace nastavíme pomocí:

gtk-font-name="Nimbus Sans L 11"

zpět na obsah


Téma kurzorů myši

Jeden z balíčků témat kurzorů myši se v gentoo linuxu jmenuje xcursor-themes.

Instalace:

# emerge xcursor-themes

Nastavení:

Témata se nastavují v souboru ~/.Xdefaults, jestliže ho nemáte, vytvořte ho.

Nastavení tématu provedeme přidáním následujícího řádku do souboru ~/.Xdefaults

Xcursor*theme: whiteglass

Whiteglass je název tématu, ostatní témata můžeme najít v adresáři /usr/share/cursors/xorg-x11/

Např.:

handhelds, redglass

Nastavení se projeví až po restartu OpenBoxu.

zpět na obsah


Přepínání klávesnice.

Jistě chcete mít možnost přepínat rozložení klávesnice pomocí klávesové zkratky. Dá se to zařídit více způsoby. Moje nastavení: rozložení us,cz - klávesová zkratka Shift+Alt

1. Jednoduchým přidáním příkazu do souboru ~/.config/openbox/autostart.sh

setxkbmap -layout us,cz -variant qwerty -option grp:alt_shift_toggle

2. Editací konfiguračního souboru xserveru /etc/X11/xorg.conf

Section "InputDevice"
	Option "XkbRules" "xorg"
	Option "XkbModel" "pc101"
	Option "XkbLayout" "cz,us"
	Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection

Jaký způsob zvolíte ponechám na vašem rozhodnutí.

zpět na obsah


Nastavení pozadí plochy - NITROGEN

Hledal jsem jednoduchý grafický program pro změnu a nastavení pozadí plochy a našel výborný NITROGEN.

Instalace v Gentoo Linuxu:

# emerge nitrogen

Nitrogen

Program se spouští s parametrem (cesta k adresáři s pozadími).

# nitrogen ~/backgrounds/

Aby se zachovalo zvolené pozadí i po restartu OpenBoxu, přidáme následující do souboru ~/.config/openbox/autostart.sh

# ------------ Pozadi plochy -------------------
nitrogen --restore &

Toto nastavení přečte uloženou konfiguraci a zobrazí příslušné pozadí. Konfigurace se při nastavení se zaškrtlou volbou save uloží do ~/.config/nitrogen/bg-saved.cfg

Nitrogen

Pro snadnou obsluhu jsem přidal nitrogen do menu OpenBoxu.

Menu

Feh

Jiný jednoduchý program pro nastavení pozadí se jmenuje feh.

Instalace:

# emerge feh

Nastavení:

Nastavení pozadí se provede jednoduše, spustíme program feh s parametry.
Pro nastavení roztaženého obrázku ~/backgrounds/picture.jpg zadáme:

# feh --bg-scale ~/backgrounds/picture.jpg

Vycentrovaný obrázek dostaneme volbou "--bg-center"

Automatické nastavení pozadí provedeme zapsáním následujícího příkazu do souboru autostart.sh

feh --bg-scale ~/backgrounds/picture.jpg &
Openbox

zpět na obsah


Panel

Panelů je dostupných mnoho (fbpanel, pypanel, perlpanel,lx-panel,kicker,gnome-panel, ... )

Používám výborný program pypanel.

Instalace:

# emerge pypanel

Nastavení:

Pypanel se nastavuje pomocí souboru .pypanelrc ve vašem domovském adresáři. Jestliže ho nemáte, vytvořte ho. Můj ~/.pypanelrc

Automatické spouštění - do konfiguračního souboru ~/.config/openbox/autostart.sh přidejte:

# ------------------ Panely --------------------
(sleep 2 && pypanel )&

Tato konfigurace (sleep) zamezí pádu pypanelu při příliš rychlém načtení.

Openbox

zpět na obsah


Terminál

Používám xterm, ale samozřejmě si můžete zvolit z mnoha dalších (Eterm, urxvt, roxterm, ...)

Instalace:

# emerge xterm

Nastavení:

Nastavení provádím pomocí parametrů při spuštění xtermu.

Parametry xtermu:

-fa - font (používám terminus, který jsem nainstaloval pomocí "# emerge terminus-font")
-fs - velikost fontu
-bg - barva pozadí
-fg - barva popředí (písma)

Do menu Openboxu jsem přidal příkaz (pomocí obmenu).

xterm -fa terminus -fs 12 -bg black -fg white

Dále mám rád automaticky spuštěný terminál hned po startu Openboxu.

Do konfiguračního souboru ~/.config/openbox/autostart.sh přidejte:

# ---------- Spusteni terminalu ----------------
xterm -fa terminus -fs 12 -bg black -fg white &
xterm

Xterm obsahuje i grafická nastavovátka, která zobrazíme pomocí:

Ctrl + levé tlačítko myši - Main Options

Ctrl + prostřední tlačítko myši - VT Options

Ctrl + pravé tlačítko myši - VT Fonts

xterm xterm xterm

zpět na obsah


RUN dialog - gmrun

Pěkný program, který otevře okno pro zadání příkazu. Používám gmrun, protože podporuje autokompletaci.

Instalace:

# emerge gmrun

Nastavení integrace do Openboxu:

Můj požadavek byl, aby se program gmrun spustil po stisknutí kláves Alt-F2.

Nastavení provedeme přidáním následujících řádků do sekce <keyboard> konfiguračního souboru Openboxu (~/.config/openbox/rc.xml).

<!-- RUN DIALOG -->
<keybind key="A-F2">
	<action name="execute">
		<execute>gmrun</execute>
	</action>
</keybind>
gmrun

zpět na obsah


RUN dialog - dmenu

Další výborný program pro snadné a rychlé spouštění aplikací.

Instalace:

# emerge dmenu

Nastavení:

1. Vytvořil jsem soubor ~/.config/openbox/scripts/dmenu.sh s následujícím obsahem a nastavil mu práva ke spuštění.

#!/bin/sh
`dmenu_path | dmenu -fn '-*-helvetica-*-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-*
' -nb '#000000' -nf '#FFFFFF' -sb '#0066ff'` && eval "exec $exe"

2. Nastavení provedeme přidáním následujících řádků do sekce <keyboard> konfiguračního souboru Openboxu (~/.config/openbox/rc.xml). Tato konfigurace bude spouštět dmenu po stisku alt+f3

<!-- DMENU -->
<keybind key="A-F3">
	<action name="execute">
		<execute>~/.config/openbox/scripts/dmenu.sh</execute>
	</action>
</keybind>

Openbox - dmenu

zpět na obsah


Pager

Hledal jsem použitelný pager pro OpenBox a nainstaloval netwmpager.

Netwmpager

Instalace:

# emerge netwmpager

Konfigurace:

Pager se konfiguruje pomocí ~/.config/netwmpager/config

Pro automatické spuštění jsem přidal do souboru ~/.config/openbox/autostart.sh:

# Pager
(sleep 5 && netwmpager) &

zpět na obsah


Screenshot

Pro sejmutí obrazovky můžeme použít jednoduchý program se jménem scrot.

Instalace:

# emerge scrot

Konfigurace:

Pro sejmutí můžeme spustit např.:

# scrot -d 3 'shot_%d.%m.%Y_%H:%M:%S.png' -e 'mv $f ~/shots/'

Tento příkaz sejme obrazovku za 3sec po spuštění a uloží obrázek do adresáře ~/shots/ s unikátním jménem. Adresář ~/shots/ musí existovat.

Pro jednoduchou manipulaci jsem si přidal scrot do menu OpenBoxu.

Menu

Sejmutí obrazovky při stisku klávesy Print-screen

Nastavení provedeme přidáním následujících řádků do sekce <keyboard> konfiguračního souboru Openboxu (~/.config/openbox/rc.xml).

<!-- Screenshot -->
<keybind key="Print">
  <action name="execute">
   <execute>scrot 'shot_%d.%m.%Y_%H:%M:%S.png' -e
    'mv $f ~/shots/ &amp; geeqie ~/shots/$f'</execute>
  </action>
</keybind>

Stisk klávesy print-screen sejme obrazovku, uloží obrázek do ~/shots/ a automaticky ukáže náhled specifikovaným prohlížečem obrázků (např. geeqie).

zpět na obsah


Kompozitní manager

Vzhled OpenBoxu můžeme vylepšit například pomocí kompozitního manageru xcompmgr. Používám ho pro možnost reálného zprůhlednění oken a nastavení stínů oken.

Instalace :

# emerge xcompmgr - nainstaluje kompozitní manager
# emerge transset - nainstaluje program pro nastavování průhlednosti oken

Konfigurace:

1. musíme mít rozchozenou 3D akceleraci naší grafické karty.

2. musíme mít povolené kompozitní rozšíření x-serveru.
Do souboru /etc/X11/xorg.conf přidáme:

Section "Extensions"
  Option     "Composite" "Enable"
EndSection

3. musíme nastavit spouštění xcompmgr.
Do souboru ~/.config/openbox/autostart.sh přidáme:

# ---------- Kompozitni manager ------------------------------
xcompmgr -c -t-5 -l-5 -r4.2 -o.55 &

Tento příkaz spustí xcompmgr při startu a nastaví stíny oken.

4. Nastavení průhlednosti oken.
Pro nastavení používám program transset, který se spouští s parametrem(průhlednost).
Např: # transset 0.5
Pro jednoduchou možnost nastavování jsem si přidal transset do menu openBoxu.

Menu

Pruhlednost

zpět na obsah


Kompozitní manager - pipe-menu

Pipe-menu je moc hezká věc, která dovoluje přidávat do menu scripty pomocí nichž jsou jeho položky dynamicky měnitelné za chodu. Protože se mi zdá spouštění xcompmgr při startu Openboxu zbytečné, tak jsem možnost pipe-menu využil pro pohodlné zapínání a nastavování průhledností přes položky v menu.

menu_compiz

menu_compiz

Řídící script se jmenuje myxcompmgr a napsal ho Philip Newborough - http://crunchbang.org/

Zde si můžete stáhnout počeštěný myxcompmgr.

Nastavení:

1. Zkopírujeme myxcompmgr do adresáře ~/.config/openbox/scripts/ a nastavíme mu práva ke spouštění.

2. Vložíme do souboru ~/.config/openbox/menu.xml následující řádku, nebo přidáme myxcompmgr do menu pomocí programu obmenu.

<menu execute="~/.config/openbox/scripts/myxcompmgr" id="CompositingPipeMenu" 
label="Pruhlednost"/>

obmenu_compiz

Pro automatické zapnutí xcompmgr při startu OpenBoxu můžeme přidal do souboru ~/.config/openbox/autostart.sh

~/.config/openbox/scripts/myxcompmgr --startstop &

zpět na obsah


Screensaver a zamykání obrazovky

Jako screensaver můžeme použít program xscreensaver.

Instalace:

# emerge xscreensaver

Nastavení:

Pro spuštění screensaveru přidáme do souboru ~/.config/openbox/autostart.sh

# Spuštění xscreensaveru
xscreensaver -no-splash &

Nastavení screensaveru se provádí příkazem:

# xscreensaver-demo

xscreensaver

Pro vypnutí xscreensaveru při přehrávání mplayerem přidáme do konfiguráku mplayeru(~/.mplayer/config):

stop-xscreensaver=yes

Zamykání obrazovky

Zamknutí obrazovky pomocí programu xscreensaver:

# xscreensaver-command -lock

Pro jednoduchou manipulaci přidat do menu OpenBoxu.

zpět na obsah


Zamykání obrazovky - alock

Jestliže nechceme používat xscreensaver, můžeme pro zamykání obrazovky použít například minimalistickou aplikaci s názvem alock.

Instalace:

# emerge alock

Konfigurace:

Obrazovku zamkneme například zadáním níže uvedeného příkazu. Odemknutí se provede zadáním hesla uživatele a stiskem klávesy enter.

# alock -bg blank -auth pam -cursor glyph

Pro jednoduchou manipulaci můžeme tento příkaz přidat do menu Openboxu.

obmenu_alock

zpět na obsah


Schování kurzoru myši - unclutter

Program unclutter dokáže automaticky skrývat kurzor myši při nečinnosti.

Instalace:

# emerge unclutter

Nastavení:

Pro automatické spouštění přidat do souboru ~/.config/openbox/autostart.sh:

unclutter &

Další parametry:

-idle 2 : skryje myš po 2 sekundách (default je 5)
-keystroke : skryje myš při psaní na klávesnici
-not : nebude skrývat myš v oknech vyjmenovaných jako argumenty

zpět na obsah


Clipboard manager - parcellite

Program který dokáže udržovat ve schránce více řetězců najednou. Používání je klasické (ctrl-c, ctrl-v).

Instalace:

# emerge parcellite

Nastavení:

Pro automatické spuštění jsem přidal do souboru ~/.config/openbox/autostart.sh:

# Manazer schranky
(sleep 1s && parcellite) &

parcellite

zpět na obsah


Nastavení hlasitosti do panelu

Dlouho jsem hledal jednoduchou aplikaci pro nastavení hlasitosti do pypanelu. Našel jsem jednoduchý python gtk skript s názvem VolumeControl od Mayguz@web.de, který jsem převzal a lehce upravil. Od té doby se program ještě více zlepšil díky spolupráci s uiii@centrum.cz

Výsledek jsem nazval FreeVolume.

Instalace:

Rozbalte obsah souboru freevolume_0.3.1.tar.bz2 do adresáře ~/.config/openbox/scripts/freevolume/ a nastavte souboru freevolume.py spouštěcí práva.

Program potřebuje ke svému běhu nainstalované balíky python, pygtk, pyalsaaudio, gtk.

Na některých zvukových kartách je potřeba v programu změnit výstup z Master na Front.

Nastavení:

Pro automatické spuštění jsem přidal do souboru ~/.config/openbox/autostart.sh:

# FreeVolume
python2 ~/.config/openbox/scripts/freevolume/freevolume.py &

FreeVolume

zpět na obsah


Filemanager - Tux Commander

Jako filemanager se mi velice osvědčil Tux Commander od českého autora Tomáše Bžatka.

Instalace:

Jelikož není Tux Commander v oficiálním stromu porage, přidáme ho do portage overlay. Aktuální ebuild je přibalen v archivu se zdrojovými kódy aplikace.

# emerge tuxcmd

Tux Commander

Tux Commander

Samozřejmě můžete použít i jiné osvědčené filemanagery (Xfe, Rox, pcmanfm, emelfm2, ...).

zpět na obsah


Programy pro monitorování systému

Pro monitorování běžícího systému můžeme použít mnoho dalších aplikací. Různě používám například program Conky.

Konfigurace se provádí editací souboru .conkyrc ve vašem domovském adresáři.

Můj .conkyrc

Openbox

Hojně užívaný je i výborný program Gkrellm.

Openbox

zpět na obsah


root-tail

Další pěkný program, který dokáže na plochu přidat obsah jakéhokoli textového souboru a periodicky načítat změny.

Instalace:

# emerge root-tail

Nastavení:

Nastavení provádím přidáním parametrů při spuštění programu. Automatické spuštění provedeme zapsáním následujícího příkazu do souboru ~/.config/openbox/autostart.sh

(sleep 3 && sudo root-tail -g 800x250+10+750 -font fixed /var/log/messages,white) &

Sudo jsem použil, protože soubor /var/log/messages není přístupný běznému uživateli.

Nastavení programu sudo, aby po uživateli radek nepožadovalo heslo pro program root-tail.

/etc/sudoers

# User privilege specification
radek ALL=NOPASSWD:/usr/bin/root-tail 
Openbox

zpět na obsah


Kompletní konfigurační soubory ke stažení

conf.tar.bz2


Openbox Software - Soupis GTK programů vhodných pro vytvoření desktopu na openboxu

| Verze projektu: 1.52 | © 2000 - 2011 | Historie |