Úvod GNU/Linux Software Ke stažení Odkazy

Vaše IP: 52.3.228.47
Počet návštěv: 1507770
Hledání příkazů operačního systému Linux podle syntaxe nebo popisu.

Nastavení vzhledu stránek
Dark
Silver
Green
Grey

Radek Tříška

E-mail a Jabber :
radek(at)fastlinux(dot)eu
mseed@njs.netlab.cz

Sekce V.I.P. uživatelů


Adresáře Linuxu a soubory

/boot - soubory pro zavaděč (lilo, grub) a obraz jádra

/lost+found - ztracená data, při nestandardním vypnutí, při kontrole disku, (četnost automatických kontrol se nastavuje v souboru tune2fs)

/bin - (binaries) spustitelné soubory - základní linuxové příkazy, které smí spoutět každý

/sbin - spustitelné soubory nezbytné pro správu systému (root)

/dev - soubory zařízení (fd0 - první disketová mechanika, ttS - ser. port, hd - HDD, s* - SCSI(sda1 - disk) lp* - paralerní port, null - černá díra)

/etc - konfigurační soubory linuxu

/etc/rc.d/dr, /etc/rc.d/init.d/* etc/rc.d/rc?.d/* - skripty, které spouští systém při startu

/etc/shadow - databanka uživatelů (seznam jmen uživatelů, domovských adresářů, zašifrovaná hesla a který příkazový interpret se spouští po přihlášení do systému)

/etc/fstab - seznam všech soubor. systémů, které je možno připojit příkazem mount

/etc/group - vyjmenovány skupiny uživatelů a jejich členové

/etc/ld.so.conf - V tomto souboru je seznam adresářů, které prohledává program ld.so, když hledá sdílené knihovny.

/etc/profile, /etc/csh.cshrc - oba soubory obsahují všechna uživatelská nastavení pro login shell. (soubor profile slouží pro sh a Bash, soubor csh.cshrc pro csh a tcsh)

/usr - programy většinou volitelné (TEX, X Win.,...)

/usr/X11R6 - zde je X Window se všemi konfigur. a spust. soubory

/usr/bin - skladiště softu - vše co se nehodí do /bin

/usr/doc - dokumentace, FAQ a Howtos.

/usr/dict - tento adresář obsahuje slovník a příslušné soubory.

/usr/lib - zde jsou soubory, které potřebují programy pro svou práci - makra, knihovny, překladače, ..

/usr/local - je určeno jen pro námi nainstalované programy

/usr/src - zde jsou zdrojové kódy pro všechny standardní programy (/usr/scr/linux - zdroják jádra)

/usr/man - manuálové stránky

/opt - adresář pro komerční doplňkové aplikace - StarOffice,...

/home - domovské adresáře uživatelů

/proc - vytváří systém pro procesy

/lib - sdílené knihovny určené pro dinamické linkování (program /sbin/ldconfig a adresář /etc/ld.so.conf - říká, kde ještě mohou být další knihovny

/var - obsahuje proměnlivé systémové soubory, jsou měněny za chodu systému

/var/catman - adresář pro zformátované manuálové stránky

/var/lock - mnohé programy automaticky vytváří tzv. zámky (lockfile). Oznamují tak, že potřebují nějaký speciální nástroj nebo soubor. Jiné programy to podle těchto zámků poznají a nepokusí se uvedené zařízení nebo soubor použít.(všechny zámky)

/var/log - všechny logy (messages - hlášení jádra) - je třeba čas od času mazat

/var/spool - adresář pro elektronickou poštu, diskusní skupiny, sdílené tiskárny, ... každý program má svůj adresář spool. (Schránky el. poty - /var/spool/mail)

| Verze projektu: 1.52 | © 2000 - 2011 | Historie |