Úvod GNU/Linux Software Ke stažení Odkazy

Vaše IP: 52.3.228.47
Počet návštěv: 1507773
Hledání příkazů operačního systému Linux podle syntaxe nebo popisu.

Nastavení vzhledu stránek
Dark
Silver
Green
Grey

Radek Tříška

E-mail a Jabber :
radek(at)fastlinux(dot)eu
mseed@njs.netlab.cz

Sekce V.I.P. uživatelů


Přístupová práva

Přístupová práva určují, které operace můžeme ze souborem či adresářem vykonávat. Každý soubor má svého vlastníka, který daný soubor nebo adresář vytvořil. Každý uživatel patří do jedné nebo více skupin (množina uživatelů). Vytvořený soubor nebo adresář získává vazbu na jednoho uživatele a skupinu.

Výpis adresáře: ls -l

-rwxr-xr-x  1 root   root    17084 srp 30 2000 banner
-rwxr-xr-x  1 root   root    13148 čec 12 2000 fortune
První sloupec určuje práva souboru (adresáře)
Druhý vlastníka souboru (adresáře)
Třetí skupinu do které soubor (adresář) patří.
 Práva   vlastník skupina
-rwxr-xr-x  1 root   root    17084 srp 30 2000 banner
-rwxr-xr-x  1 root   root    13148 čec 12 2000 fortune

Práva se dělí do tří skupin po třech a první znak určuje, zda se jedná o soubor, adresář nebo link

- | rwx | r-x | r-x
 práva   právo pro   Práva pro
vlastníka   skupinu    ostatní

  rwx     r-x      r-x

Práva mají různý význam pro soubor a adresář.

Práva Soubor Adresář
r Číst obsah souboru Vypsat obsah adresáře
w Zapisovat do souboru Vytvářet - mazat soubory
x Spustit soubor Procházet adresářem

chmod

Program pro nastavení práv.

chmod [-volby] soubor (nebo adresář)

Volby:

-c, --changes
	Podrobně vypisuje soubory, jejichž práva se skutečně mění.

-f, --silent, --quiet  
	Nevypisuje chybové hlášení o souborech, jejichž právo nemůže být změněno.

-v, --verbose
	Podrobně vypisuje hlášení o všech souborech.

-R, --recursive
	Rekurzivní změna práv (i obsah adresáře).

--help 
	Vypíše nápovědu.

--version
	Vypíše číslo verze programu chmod

Pomocí chmod lze přístupová práva měnit tak, že uvedené tři druhy přístupových práv (r, w, x) buď přidáme (+), nebo odebereme (-).

Musíme, ale zvolit komu je chceme přidat nebo odebrat :

u : uživatel (user)
g : skupina (group)
o : ostatní (others)
a : všichni (all)

Příklad :

# chmod a-wx soubor

Změní přístupová práva tak, že všichni nebudou moci soubor spouštět ani do něj zapisovat.

# chmod u+x soubor

Uživatel (vlastník) může soubor spouštět

Další možností změny přístupových práv je použití číselného kódu práv(maska bitových příznaků). Tento princip je jednoduchý, ale musíme znát jaké číslo co znamená, nebo se ho naučit vypočítat.

chmod [-volby] cislo soubor

Hodnota Význam
0 ---
1 --x
2 -w-
3 -wx
4 r--
5 r-x
6 rw-
7 rwx

Výpočet čísla je následující:

Jednotlivá čísla mohou nabývat hodnotu 0 až 7. Výsledné číslo dostaneme sčítáním následujících hodnot.

vlastník  skupina   ostatní

r w x    r w x    r w x  
| | |    | | |    | | |  
| | 100   | | 10    | | 1  
| 200    | 20     | 2   
400     40      4    

4000 - set user ID
2000 - set group ID
1000 - sticky bit

Použití je následující:

# chmod 700 soubor

Vlastník může soubor spouštět, zapisovat a číst. Skupina a ostatní nemají žádná práva.

Užitečný je i přepínač -R, který změní práva nejen adresáři (souboru) na který ukazujeme, ale i všem podadresářům a souborům uložených v podadresářích. (Rekurzivně projde celou cestu).

Příklad :

# chmod -R 777 mp3 - Změní práva adresáři mp3 a všem podadresářům i souborům uvnitř adresáře mp3.


chown

Program na změnu vlastníka a skupiny souboru (adresáře)

Vlastníka může měnit pouze majitel (vlastník) souboru nebo root. Změnu provedeme příkazem chown.

chown [-volby] vlastník:skupina soubor

Volby:

-c, --changes
	Podrobně vypisuje soubory, jejichž vlastnictví se skutečně mění.

-f, --silent, --quiet  
	Nevypisuje chybové hlášení o souborech, jejichž vlastnictví nemůže být změněno.

-v, --verbose
	Podrobně vypisuje hlášení o všech souborech.

-R, --recursive
	Rekurzivní změna skupiny a vlastníka (i obsah adresáře).

--help 
	Vypíše nápovědu.

--version
	Vypíše číslo verze programu chown

Příklad:

# chown radek dokument - změní vlastníka souboru dokument na radek
# chown :users dokument - změní skupinu souboru dokument na users
# chown radek:users dokument - změní vlastníka na radek a skupinu na users souboru dokument

chgrp

Nástroj na změnu skupiny souboru/adresáře. Hodnoty můžeme měnit pomocí jména nebo čísla skupiny (group ID).

Použití:

chgrp [-volby] skupina soubor

Volby:

-c, --changes
	Podrobně vypisuje soubory, jejichž vlastnictví se skutečně mění.

-f, --silent, --quiet  
	Nevypisuje chybové hlášení o souborech, jejichž vlastnictví nemůže být změněno.

-v, --verbose
	Podrobně vypisuje hlášení o všech souborech.

-R, --recursive
	Rekurzivní změna skupiny (i obsah adresáře).

--help 
	Vypíše nápovědu.

--version
	Vypíše číslo verze programu chgrp

Příklad:

# chgrp -R users dokumenty - Změní skupinu adresáři dokumenty a všemu co obsahuje

| Verze projektu: 1.52 | © 2000 - 2011 | Historie |