Úvod GNU/Linux Software Ke stažení Odkazy

Vaše IP: 52.3.228.47
Počet návštěv: 1507817
Hledání příkazů operačního systému Linux podle syntaxe nebo popisu.

Nastavení vzhledu stránek
Dark
Silver
Green
Grey

Radek Tříška

E-mail a Jabber :
radek(at)fastlinux(dot)eu
mseed@njs.netlab.cz

Sekce V.I.P. uživatelů


Teorie 3D

Pro pochopení práce v 3D potřebujeme znát základní pojmy, které určují jednotlivé elementy, se kterými budeme pracovat. Dále musíme vědět co je to render. Render je závěrečné vykreslení scény. Doba renderingu závisí na složitosti scény, použitých efektech a hlavně počtu bodů. V blenderu se provádí rendering stiskem klávesy F12.

Dále si řekneme, z čeho se skládá objekt.

Asi nejdůležitější částí objektu je bod (Vertice) - Bod sám o sobě není ve výsledném renderu vidět.

Jednotlivé body jsou propojeny spojnicemi (Edges) - Spojnice ve většině případů nejsou v renderu vidět, ale Blender umožňuje i renderování (vykreslení) spojnic.

Tyto dva elementy pak umožňují existenci fazet (Faces).

To je vlastně povrch, který je při renderingu na 3D modelu vidět.

Závislost je jednoduchá, bez alespoň dvou bodů nemůže existovat spojnice.

Minimálně tři body a tři spojnice potřebujeme pro vytvoření fazety.

V některých 3D editorech je potřeba pro vytvoření fazety, zvlášť vytvořit jednotlivé spojnice mezi body. Blender umožňuje automatické vytváření spojnic při tvorbě faces(povrchu).

Tvorba scén a objektů se většinou provádí v jednotlivých osách pohledu (x y z), aby jsme zachovali proporce tvořeného objektu. Samozřejmě můžeme přesouvat body i pomocí zobrazené 3d osy u vybraného objektu.

Názorná ukázka.

Abychom mohli 3D model editovat, musíme přejít do editačního režimu, to se provádí stisknutím klávesy Tab.

blender

Pro názornou ukázku tvorby povrchu (faces) můžeme označit jeden bod (vertice).

blender

Bod vyextrudujeme klávesou E a tažením myší. Extrudování je zduplikování bodu (vertice) a navázání spojnice (edge).

blender

Označíme vrchní tři body a stiskneme klávesu F. Tímto se vytvoří spojnice (edge) i povrch (face) najednou.

blender

Dále si vysvětlíme co jsou to normálové vektory. Normálový vektor určuje, kterým směrem se bude odrážet světlo od objektu. Je to pouze pomůcka pro tvorbu objektů.

blender

Na odrazech světla závisí jak bude vypadat výsledný render modelu a věrohodnst celé scény.

Povrch (face = fazeta) ve svém základu odráží světlo pouze jedním směrem, proto se fazety někdy mohou jevit černé. To se stává nejčastěji při složitějším modelování a můžeme to ostranit správným otočením (flip) fazety. Blender umožnuje přepnutí do režimu zobrazení obou stran fazety (double sided).

Po startu blenderu je funkce double sided automaticky zapnutá. Při vypnutí této funkce si můžeme ukázat špatně otočenou fazetu, kterou můžeme otáčet pomocí funkce flip normals.

blender
| Verze projektu: 1.52 | © 2000 - 2011 | Historie |